بازگشایی شعبه یک از 24 خرداد

بدينوسيله به اطلاع مي رساند بر اساس مجوز ستاد ملي مبارزه با كرونا، شعبه يك كانون از تاريخ شنبه ٢٤ خرداد ماه با رعايت دستورالعملها و پروتكلهاي بهداشتي فعاليت خود را آغاز مي كند. لازم به ذكر است دوره هاي آموزش آنلاين كماكان به شيوه قبل ادامه خواهد داشت و دوره هاي حضوري بصورت محدود و با الزام به رعايت پروتكلهاي بهداشتي در شعبه يك برگزار خواهد شد.