مقررات آموزشی

 • شرایط ثبت نام و شرکت در کلاسهای عمومی دنا،آموزش ،آیین نامه،موسسه،مؤسسه،دنا،آلمانی،زبان،اصفهان،المانی،دنا
  دوره های عمومی با حدنصاب حداقل 8 نفر و با پرداخت هزینه 8 نفر توسط افراد حاضر تشکیل می شود. کانون این حق را برای خود محفوظ  می دارد که از برگزاری کلاس هایی که داوطلبین شرکت در آن بسیار کم هستند خودداری کند.در اینصورت به داوطلب این امکان داده می شود که کلاس خود را تغییر دهد یا شهریه خود را پس بگیرد.
  -ثبت نام فقط از طریق سایت امکانپذیر است و کانون از پذیرفتن وجه نقد معذور است.
  -مدت هر دوره 40 ساعت درسی معادل 20 جلسه 90 دقیقه ای می باشد.
  مدت دوره های مقدماتی20 ساعت درسی معادل 10 جلسه 90 دقیقه ای می باشد.
  -تعداد جلسات هر دوره و فشردگی آن در شروع هر دوره تعیین می شود و در طول دوره غیر قابل تغییر است.
  -مدت دوره های ویژه آمادگی DSH ، هر ترم  100 ساعت درسی، معادل 50 جلسه ی 90 دقیقه ای می باشد.
  - مدت دوره های  فوق فشرده ویژه آمادگی B1 ، هر ترم  120 ساعت درسی، معادل 60 جلسه ی 90 دقیقه ای می باشد.
 • -دوره های فوق فشرده و ویژه DSH در صورت نیاز در روزهای تعطیل نیز برگزار خواهد شد.
 • -زمان تشکیل کلاس ها با توجه به امکانات کانون تعیین می شود.
 • -زمان تعیین شده (زمان تشکیل کلاس ها ، شروع و پایان دوره) برای کل دوره غیر قابل تغییر است.
  -کلاس ها برا اساس برنامه تعیین شده بصورت منظم تشکیل می شود وعدم حضور اعضا باعث لغو کلاس نمی شود.
  -انصراف و استرداد وجه پس از ثبت نام قطعی امکان پذیر نمی باشد .
  -تعیین مدرس دوره های عمومی بر عهده ی آموزشگاه می باشد.
  -دانشجویان موظف به مراجعه به سایت برای ثبت نام دوره ها می باشند و در صورت پرشدن ظرفیت دوره ها ، آموزشگاه هیچ مسئولیتی در مورد از دست دادن دوره توسط دانشجو ندارد.
  -ثبت نام داوطلبین با پرداخت شهریه قطعی می شود و تا تكمیل ظرفیت دوره ادامه می یابد.
  -ثبت نام های بدون پرداخت از لیست حذف شده و امکان شرکت در کلاس را نخواهند داشت
  -دانشجویانی كه پس از گذراندن چند ترم در موسسه ای دیگر قصد ورود به كانون دنا را دارند باید در آزمون تعیین سطح كانون شركت كنند.
  آزمونها
  شرکت در آزمون های کلاسها برای دانشجویان همان دوره رایگان است.
  -شرکت در آزمونهای متمرکز پایان سطوح با پرداخت هزینه و ثبت نام از طریق سایت امکانپذیر می باشد.
  -تعیین سطح داوطلبین، منوط به شرکت در آزمون تعیین سطح از طریق ثبت نام آنلاین می باشد.
  -برای ثبت نام در ترم بالاتر، قبولی در ترم قبل ضروری است. 
  -گواهی پایان دوره ، تعداد ساعت  و یا شرکت در دوره، تنها بر اساس شیوه نامه صدور گواهی و احراز شرایط مندرج در شیوه نامه صادر خواهد شد.
  شهریه
  -در زمان ثبت نام ، شهریه تعیین شده در آن زمان معتبر خواهد بود.
  -شهریه ی هر دوره باید به طور کامل از طریق سایت پرداخت شود و شامل کتاب ، سی دی و جزوات آموزشی نمی شود .
  تغییر و جابجابی کلاس 
  -جابجایی از یک دوره به دوره دیگر به طور کلی امکانپذیر نمی باشد.
  -در موارد خاص درخواست آنلاین دانشجو برای جابجایی توسط مدیر کانون بررسی می شود.
  -در صورت تایید، هزینه جابجایی بر عهده دانشجو می باشد.
  رعایت قوانین و مقررات
  -دانشجویان موظف هستند کلیه قوانین و مقررات رسمی مکانهای آموزشی را رعایت نمایند.
  -رعایت حجاب اسلامی، استفاده از پوشش رسمی و مقنعه برای دانشجویان خانم الزامی است.
  -پارک خودرو در بن بست آموزشگاه و ایجاد مزاحمت برای ساختمانهای مجاور ممنوع می باشد و در صورت مشاهده، ثبت نام  دانشجو لغو خواهد شد.