برگزاري دوره هاي عمومي و خصوصي به صورت آنلاين

كانون دنا با ١٠ سال تجربه موفق آموزش زبان آلماني، اقدام به برگزاري دوره هاي آنلاين به صورت خصوصي و عمومي براي علاقمندان نموده است. توضيحات تكميلي متعاقبا اعلام مي گردد.