ثبت نام دوره مقدماتي آنلاين

ثبت نام دوره مقدماتي آنلاين با كد ٩٠٠٠٠ در تاريخ دوازدهم شهريور راس ساعت١٩:٠٠ در بخش دوره هاي آنلاين آغاز ميشود. اين دوره روزهاي زوج از ساعت ٢٠:٠٠الي٢٢:٠٠ ارائه مي شود.