ثبت نام دوره مقدماتی

ثبت نام دوره هاي جديد مقدماتي روز چهارشنبه ۱۷ مهر راس ساعت ١٦ آغاز و تا تكميل ظرفيت ادامه خواهد داشت. قبل از شروع ثبت نام لازم است با عضويت در سايت پروفايل شخصي خود را داشته باشيد.مشخصات دوره ها به شرح ذیل است: کد۱۰۰۰۰ روزهای فرد ۱۴:۰۰تا۱۷:۱۵ کد۱۰۰۰۱ روزهای فرد ۱۷:۳۰تا۲۱:۰۰ کد۱۰۰۰۲ جمعه ها ۸:۳۰ تا۱۳:۳۰