ثبت نام دوره فوق فشرده از پایه

به علت درخواست زیاد متقاضیان زبان آلمانی ارائه مجدد دوره هاي فوق فشرده زبان آلماني از پايه تا پايان سطح B1 دوره فوق فشرده ويژه B1 بخش A1 در تاریخ هفده مهر راس ساعت ۱۹:۰۰ آغاز میشود. اين دوره شامل مقدماتي و كل سطح A1 در طی 120 ساعت آموزشی خواهد بود. کد دوره ۲۰۰۰۰ روزهای زوج از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۱۷:۰۰