همه دوره ها

دوره های A1

آموزش زبان آلمانی در کانون دنا از سطح مبتدی با دوره Vorkurs (مقدماتی) شروع می‌شود و سپس در سطح A1 ادامه می‌یابد. دورۀ Vorkurs در 20 ساعت آموزشی و دورۀ A1 در حداقل 120 تا 150 ساعت آموزشی ارائه می‌شود.
نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان کل ساعات محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
A1_Teil2 بیژن کیانی روزهای زوج 16:00-19:15 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبۀ دو) R01 1401/07/09 1401/08/11 جزئیات
A1_Teil1 سپهر نصر روزهای زوج 18:00-21:15 ترمیک حضوری 40 دریا (شعبۀ دو) R07 1401/07/09 1401/08/04 جزئیات
A1_Teil1 سپهر نصر جمعه‌ها 08:30-13:30 ترمیک حضوری 50 دنا (شعبۀ یک) R06 1401/07/15 1401/09/04 جزئیات
Vorkurs نیما شمسی روزهای زوج 19:30-22:00 ترمیک حضوری 20 دنا (شعبۀ یک) R07 1401/07/02 1401/07/16 جزئیات
A1_Teil1 نیما شمسی روزهای زوج 15:45-19:00 ترمیک حضوری 50 دنا (شعبۀ یک) R07 1401/06/21 1401/08/23 جزئیات
A1_Teil1 محمدعلی شاهی روزهای زوج 14:45-16:30 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبه دو) R03 1401/06/23 1401/08/16 جزئیات
A1_Teil3 بهنام جانقربان روزهای زوج 14:00-17:00 ترمیک حضوری 50 دنا (شعبۀ یک) R09 1401/06/23 1401/07/20 جزئیات
Vorkurs سپهر نصر جمعه‌ها 08:30-13:30 ترمیک حضوری 20 دنا (شعبۀ یک) R06 1401/06/18 1401/07/08 جزئیات
A1_Teil1 بهنام جانقربان روزهای فرد 20:00-22:30 ترمیک حضوری 50 دنا (شعبۀ یک) R06 1401/06/17 1401/07/28 جزئیات
A1_Teil2 نیما شمسی روزهای فرد 13:00-16:15 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبه دو) R03 1401/06/08 1401/07/10 جزئیات
A1_Teil1 بهنام جانقربان روزهای فرد 14:00-16:00 ترمیک حضوری 50 دنا (شعبۀ یک) R06 1401/05/25 1401/07/10 جزئیات
A1_Teil2 نیما شمسی جمعه‌ها 08:30-13:30 ترمیک حضوری 40 دنا (شعبۀ یک) R02 1401/05/21 1401/07/08 جزئیات
A1_Teil3 Online افروز قربانی روزهای زوج 09:30-13:00 ترمیک آنلاین 40 آنلاین 1401/07/09 جزئیات
Vorkurs Online آرمان میرزاپور روزهای فرد 17:00-20:30 ترمیک آنلاین 20 آنلاین 1401/06/20 1401/06/29 جزئیات
A1_Teil1 Online الهه آموزگار جمعه ها 09:00-13:15 ترمیک آنلاین 40 آنلاین 1401/05/14 1401/07/01 جزئیات
A1_intensiv بهنام جانقربان روزهای فرد 8:30-13:30 فوق فشرده حضوری 150 دریا (شعبه دو) R04 1401/06/20 1401/08/24 جزئیات
A1_intensiv نیما شمسی روزهای فرد 17:00-21:30 فوق فشرده حضوری 150 دریا (شعبه دو) R03 1401/06/08 1401/08/22 جزئیات
A1_intensiv میثم قائدامینی روزهای زوج 18:45-22:30 فوق فشرده حضوری 140 دریا (شعبۀ دو) R08 1401/05/05 1401/07/23 جزئیات
A1_intensiv Online افروز قربانی شنبه تا چهارشنبه 09:00-13:15 فوق فشرده آنلاین 140 آنلاین 1401/07/09 جزئیات
رزرو DSH میثم قائدامینی هر روز 08:00-12:30 ویژه DSH حضوری 100 دنا (شعبۀ یک) R02 1401/07/09 1401/08/01 جزئیات
رزرو DSH حسام حیدری هر روز 16:30-21:00 ویژه DSH حضوری 100 دنا (شعبۀ یک) R06 1401/07/09 1401/08/01 جزئیات
DSH1 میثم قائدامینی هر روز 08:00-12:30 ویژه DSH حضوری 100 دنا (شعبۀ یک) R02 1401/07/09 1401/08/01 جزئیات
DSH1 حسام حیدری هر روز 16:30-21:00 ویژه DSH حضوری 100 دنا (شعبۀ یک) R06 1401/07/09 1401/08/01 جزئیات
تعیین سطحA1/A2 هر روز به جز روزهای تعطیل 14:00-17:00یا با هماهنگی قبلی آزمون تعیین سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1401/07/01 1401/12/25 جزئیات
آزمون متفرقه کلاس‌های عمومی سطح A1-A2 با هماهنگی قبلی (تلفن 36214340) با هماهنگی آزمون‌های پایان سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1401/07/01 1401/12/29 جزئیات
آزمون جامع A1 با هماهنگی قبلی (تلفن 36214340) با هماهنگی آزمون‌های پایان سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1401/07/01 1401/12/29 جزئیات

دوره های A2

در ادامۀ دورۀ A1 دورۀ A2 در 120 تا 150 ساعت آموزشی ارائه می‌شود.
نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان کل ساعات محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
A2_Teil2 بهنام جانقربان روزهای فرد 16:30-20:00 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبه دو) R04 1401/07/10 1401/08/08 جزئیات
A2_Teil2 میثم قائدامینی روزهای زوج 15:15-18:30 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبۀ دو) R08 1401/07/02 1401/08/07 جزئیات
A2_Teil3 روزبه شیرزادی روزهای فرد 18:30-22:00 ترمیک حضوری 40 دنا (شعبۀ یک) R09 1401/06/29 1401/07/26 جزئیات
A2_Teil1 محمدعلی شاهی روزهای فرد 16:30-20:00 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبۀ دو) R07 1401/06/17 1401/07/19 جزئیات
A2_Teil2 میثم قائدامینی جمعه ها 08:30-13:30 ترمیک حضوری 48 دنا (شعبۀ یک) R07 1401/06/04 1401/07/29 جزئیات
A2_Teil3 Online پیام شیروانچی جمعه ها 08:30-13:30 ترمیک آنلاین 40 آنلاین 1401/05/28 1401/07/08 جزئیات
A2_intensiv بهنام جانقربان روزهای زوج 17:15-21:30 فوق فشرده حضوری 150 دنا (شعبۀ یک) R02 1401/06/23 1401/09/07 جزئیات
A2_intensiv Online افروز قربانی روزهای زوج 16:00-20:30 فوق فشرده آنلاین 120 آنلاین 1401/06/28 1401/08/25 جزئیات
Sprechen A2/B1 آرمان میرزاپور روزهای زوج 18:30-20:30 مکالمه آنلاین 20 آنلاین 1401/06/19 1401/07/06 جزئیات
آزمون جامع A2 با هماهنگی قبلی (تلفن 36214340) با هماهنگی آزمون‌های پایان سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1401/07/01 1401/12/29 جزئیات

دوره های B1

پس از پایان دورۀ A2، دورۀ B1 (سطح متوسط یک) در 120 تا 170 ساعت آموزشی ارائه می‌شود.
نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان کل ساعات محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
B1_Teil1 محمدعلی شاهی روزهای زوج 18:30-20:00 ترمیک حضوری 40 دریا (شعبۀ دو) R05 1401/06/19 1401/08/09 جزئیات
B1_Teil3 Online میثم قائدامینی روزهای فرد 22:30-24:00 ترمیک آنلاین 56 آنلاین 1401/06/27 1401/09/03 جزئیات
B1_Teil3 Online روزبه شیرزادی هر روز 22:00-23:30 ترمیک آنلاین 40 آنلاین 1401/06/10 1401/06/31 جزئیات
B1_intensiv میثم قائدامینی روزهای فرد 13:00-17:15 فوق فشرده حضوری 150 دنا (شعبۀ یک) R02 1401/07/07 1401/09/15 جزئیات
B1_Vorbereitungskurs میثم قائدامینی روزهای زوج 13:15-15:15 اختصاصی حضوری 30 دریا (شعبه دو) R04 1401/07/09 1401/08/02 جزئیات
تعیین سطح/C1/B2/B1 هر روز به جز روزهای تعطیل 14:00-17:00یا با هماهنگی قبلی آزمون تعیین سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1401/07/01 1401/12/25 جزئیات
آزمون متفرقه کلاس‌های عمومی سطح B1-B2-C1 باهماهنگی قبلی (تلفن 36214340) باهماهنگی آزمون‌های پایان سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1401/07/01 1401/12/29 جزئیات
آزمون جامع B1 با هماهنگی قبلی (تلفن 36214340) با هماهنگی آزمون‌های پایان سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1401/07/01 1401/12/29 جزئیات

دوره های +B1

در ادامۀ دورۀ B1، دورۀ +B1 (سطح متوسط دو) در 160 تا 224 ساعت ارائه می‌شود.
نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان کل ساعات محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
B1+_Teil2 محمدعلی شاهی روزهای زوج 16:45-18:15 ترمیک حضوری 40 دریا (شعبه دو) R03 1401/06/23 1401/08/23 جزئیات
B1+_Teil3 روزبه شیرزادی روزهای فرد 15:00-18:15 ترمیک حضوری 40 دنا (شعبۀ یک) R07 1401/06/17 1401/07/12 جزئیات
B1+_Teil1 روزبه شیرزادی روزهای زوج 14:15-17:30 ترمیک حضوری 56 کانون دریا (شعبه دو) 1401/04/29 1401/06/02 جزئیات
B1+_intensiv2 حسام حیدری روزهای زوج 08:30-13:45 فوق فشرده حضوری 112 دنا (شعبۀ یک) R06 1401/07/11 جزئیات
B1+_intensiv2 روزبه شیرزادی روزهای زوج + جمعه صبح 17:30-21:00 فوق فشرده حضوری 96 دنا (شعبۀ یک) R09 1401/07/09 جزئیات
B1+_intensiv1 میثم قائدامینی روزهای فرد 17:30-21:45 فوق فشرده حضوری 96 دنا (شعبۀ یک) R02 1401/07/07 1401/08/22 جزئیات
B1+_intensiv1 Online حسام حیدری روزهای فرد 08:30-13:45 فوق فشرده آنلاین 112 آنلاین 1401/07/03 جزئیات

دوره های B2

پس از پایان دورۀ +B1، دورۀ B2 (سطح پیشرفته یک) در 160 تا 224 ساعت آموزشی ارائه می‌شود.
نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان کل ساعات محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
B2_Teil1 Sebastian Griesmeier روزهای فرد 10:45-14:00 ترمیک حضوری 56 دنا (شعبۀ یک) R09 1401/06/29 جزئیات
B2_Teil2 Online پیام شیروانچی روزهای فرد 18:00-21:15 ترمیک آنلاین 40 آنلاین 1401/06/13 1401/07/07 جزئیات
B2_Teil4 Online میثم قائدامینی روزهای فرد 18:00-21:15 ترمیک آنلاین 56 آنلاین 1401/06/01 1401/07/03 جزئیات
Lehrerfortbildung Sebastian Griesmeier جمعه ها 14:30-18:45 اختصاصی حضوری 20 کانون دنا (شعبه یک) 1401/07/15 1401/07/29 جزئیات
Werkstatt Grammatik B2/C1 Sebastian Griesmeier روزهای فرد 16:15-19:45 اختصاصی حضوری 20 دنا (شعبۀ یک) R05 1401/07/07 جزئیات
Sprechen B2/C1 Sebastian Griesmeier روزهای فرد 20:15-21:45 مکالمه حضوری 20 دنا (شعبۀ یک) R05 1401/07/07 1401/07/26 جزئیات
آزمون جامع B2 با هماهنگی قبلی (تلفن 36214340) با هماهنگی آزمون‌های پایان سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1401/07/01 1401/12/29 جزئیات

دوره های C1

در ادامۀ دورۀ B2، دورۀ C1 (سطح پیشرفته دو) در 160 تا 224 ساعت ارائه می‌شود.
نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان کل ساعات محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
Werkstatt C1 حسام حیدری یکشنبه و سه شنبه 17:30-19:30 اختصاصی آنلاین 20 آنلاین 1401/05/23 1401/06/27 جزئیات