همه دوره ها

دوره های A1

آموزش زبان آلمانی در کانون دنا از سطح مبتدی با دوره Vorkurs (مقدماتی) شروع میشود و سپس در سطح A1 ادامه می یابد. دوره Vorkurs در بیست ساعت و دوره A1 در حداقل 120 ساعت آموزشی ارائه میشود.
نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان نوع دوره محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
A1 - Teil1 بهنام جانقربان یکشنبه و سه شنبه 08:00-13:30 ترمیک حضوری ترمیک فشرده کانون دنا (شعبه یک) 1401/03/01 1401/03/29 جزئیات
Vorkurs در حال بررسی روزهای فرد 16:30-20:00 ترمیک حضوری ترمیک فشرده کانون دریا (شعبه دو) 1401/02/27 1401/03/08 جزئیات
Vorkurs در حال بررسی جمعه ها 08:30-13:30 ترمیک حضوری ترمیک جمعه کانون دنا (شعبه یک) 1401/02/30 1401/03/20 جزئیات
Vorkurs در حال بررسی روزهای زوج 19:30-22:00 ترمیک حضوری ترمیک عادی کانون دنا (شعبه یک) 1401/02/28 1401/03/11 جزئیات
A1 - Teil1 بهنام جانقربان پنجشنبه ها 08:00-13:30 ترمیک حضوری ترمیک پنجشنبه کانون دریا (شعبه دو) 1401/02/29 1401/04/16 جزئیات
A1 - Teil1 بیژن کیانی روزهای زوج 16:00-19:15 ترمیک حضوری ترمیک فشرده کانون دنا (شعبه یک) 1401/02/24 1401/03/18 جزئیات
A1 - Teil1 بهنام جانقربان روزهای فرد 16:30-20:00 ترمیک حضوری ترمیک فشرده کانون دریا (شعبه دو) 1401/02/18 1401/03/12 جزئیات
A1 - Teil2 فرشاد توکلی روزهای فرد 16:15-19:30 ترمیک حضوری ترمیک فشرده کانون دریا (شعبه دو) 1401/02/18 1401/03/12 جزئیات
A1_Teil3 میثم قائدامینی جمعه ها 08:30-13:30 ترمیک حضوری ترمیک جمعه کانون دنا (شعبه یک) 1401/01/26 1401/03/13 جزئیات
A1_Teil3 شهره بهرامی روزهای فرد 15:00-18:15 ترمیک حضوری ترمیک فشرده کانون دریا (شعبه دو) 1401/02/06 1401/03/01 جزئیات
Vorkurs Online نونا کاظمی یکشنبه و سه شنبه 16:00-19:15 ترمیک آنلاین ترمیک فشرده آنلاین 1401/03/03 1401/03/22 جزئیات
Vorkurs Online نونا کاظمی شنبه و چهارشنبه 16:00-19:15 ترمیک آنلاین ترمیک فشرده آنلاین 1401/03/04 1401/03/21 جزئیات
A1_Teil2 Online فرشاد توکلی روزهای زوج 08:30-12:00 ترمیک آنلاین ترمیک فشرده آنلاین 1401/03/02 1401/03/25 جزئیات
A1_Teil1 Online افروز قربانی روزهای زوج 16:00-19:30 ترمیک آنلاین ترمیک فشرده آنلاین 1401/03/02 1401/03/25 جزئیات
A1_Teil3 Online نونا کاظمی سه شنبه + جمعه صبح 18.30-21.45 ترمیک آنلاین ترمیک جمعه آنلاین 1401/02/16 1401/03/17 جزئیات
A1_Teil2 Online افروز قربانی یکشنبه و سه شنبه 16:15-19:30 ترمیک آنلاین ترمیک عادی آنلاین 1401/02/06 1401/03/10 جزئیات
A1_intensiv بهنام جانقربان روزهای زوج 08:30-13:30 فوق فشرده حضوری فوق فشرده حضوری کانون دریا (شعبه دو) 1401/02/05 1401/03/30 جزئیات
A1_intensiv میثم قائدامینی روزهای فرد 08:00-12:30 فوق فشرده حضوری فوق فشرده کانون دنا (شعبه یک) 1401/01/14 1401/03/17 جزئیات
A1_intensiv_Online نونا کاظمی شنبه،یکشنبه،چهارشنبه 19:30-22:30 فوق فشرده آنلاین فوق فشرده آنلاین آنلاین 1401/03/03 جزئیات
A1_intensiv_Online افروز قربانی روزهای زوج 08:00-12:15 فوق فشرده آنلاین فوق فشرده آنلاین آنلاین 1401/01/31 1401/03/30 جزئیات
تعیین سطحA1/A2 هر روز به جز روزهای تعطیل 14:00-17:00یا با هماهنگی قبلی آزمون تعیین سطح آزمون کانون دنا (شعبه یک) 1400/01/14 1400/06/31 جزئیات
آزمون جامع A1 باهماهنگی قبلی (تلفن 36214340) باهماهنگی آزمون های جامع پایان سطح آزمون کانون دنا (شعبه یک) 1401/01/14 1401/12/29 جزئیات

دوره های A2

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان نوع دوره محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
A2_Teil1 بهنام جانقربان روزهای زوج 16:15-19:30 ترمیک حضوری ترمیک فشرده کانون دنا (شعبه یک) 1401/02/17 1401/03/11 جزئیات
A2_Teil2 میثم قائدامینی جمعه ها 14:00-19:00 ترمیک حضوری ترمیک جمعه کانون دنا (شعبه یک) 1401/02/02 1401/03/20 جزئیات
A2_Teil1 شهره بهرامی روزهای فرد 18:45-20:45 ترمیک حضوری ترمیک فشرده کانون دریا (شعبه دو) 1401/02/04 1401/03/12 جزئیات
A2_Teil1 نونا کاظمی شنبه و چهارشنبه 18:30-21:45 ترمیک حضوری ترمیک عادی کانون دنا (شعبه یک) 1401/01/24 1401/02/24 جزئیات
A2_Teil2 Online میثم قائدامینی روزهای فرد 14:30-17:45 ترمیک آنلاین ترمیک فشرده آنلاین 1401/02/18 1401/03/17 جزئیات
A2_Teil2 Online شادی صهبا روزهای زوج 17:00-20:30 ترمیک آنلاین ترمیک فشرده آنلاین 1401/02/14 1401/03/04 جزئیات
A2_Teil3 Online میثم قائدامینی روزهای فرد 21:30-00:45 ترمیک آنلاین ترمیک فشرده آنلاین 1401/02/08 1401/03/01 جزئیات
A2_Teil1 Online پیام شیروانچی جمعه ها 08:30-13:30 ترمیک آنلاین ترمیک جمعه آنلاین 1401/02/02 1401/03/13 جزئیات
A2_intensiv شهرام صالحی روزهای زوج 08:30-13:30 فوق فشرده حضوری فوق فشرده کانون دنا (شعبه یک) 1401/02/10 1401/03/28 جزئیات
A2_intensiv روزبه شیرزادی روزهای فرد + جمعه صبح 18:30-22:00 فوق فشرده حضوری فوق فشرده کانون دنا (شعبه یک) 1401/01/14 1401/02/25 جزئیات
مکالمه A2/B1 محسن عبدیزدان شنبه و چهارشنبه 14:30-16:00 مکالمه حضوری ترمیک عادی کانون دنا (شعبه یک) 1401/02/17 1401/03/21 جزئیات
آزمون جامع A2 با هماهنگی قبلی (تلفن 36214340) با هماهنگی آزمون های جامع پایان سطح آزمون کانون دنا (شعبه یک) 1401/01/14 1401/12/29 جزئیات

دوره های B1

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان نوع دوره محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
B1_Teil1 محمدعلی شاهی روزهای زوج 17:45-21:00 ترمیک حضوری ترمیک فشرده کانون دنا (شعبه یک) 1401/02/17 1401/03/11 جزئیات
B1_Teil2 روزبه شیرزادی روزهای فرد 15:00-18:15 ترمیک حضوری ترمیک فشرده کانون دنا (شعبه یک) 1401/02/11 1401/03/05 جزئیات
B1_Teil3 Online میثم قائدامینی روزهای زوج 14:30-17:45 ترمیک آنلاین ترمیک فشرده آنلاین 1401/03/02 1401/04/06 جزئیات
B1_Teil1 Online میثم قائدامینی روزهای زوج 21:30-00:45 ترمیک آنلاین ترمیک فشرده آنلاین 1401/02/26 1401/03/16 جزئیات
B1_intensiv روزبه شیرزادی روزهای فرد 09:30-14:00 فوق فشرده حضوری فوق فشرده کانون دنا (شعبه یک) 1401/02/15 1401/04/16 جزئیات
مکالمه B1/B2 محسن عبدیزدان شنبه و چهارشنبه 16:30-18:00 مکالمه حضوری ترمیک عادی کانون دنا (شعبه یک) 1401/02/17 1401/03/21 جزئیات
DSH 4 Online حسام حیدری روزهای فرد 08:30-13:45 ویژه DSH آنلاین فوق فشرده آنلاین 1401/02/08 1401/03/22 جزئیات
تعیین سطح/C1/B2/B1 هر روز به جز روزهای تعطیل 14:00-17:00یا با هماهنگی قبلی آزمون تعیین سطح آزمون کانون دنا (شعبه یک) 1400/01/14 1400/06/31 جزئیات
آزمون جامع B1 باهماهنگی قبلی (تلفن 36214340) باهماهنگی آزمون های جامع پایان سطح آزمون کانون دنا (شعبه یک) 1401/01/14 1401/12/29 جزئیات

دوره های +B1

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان نوع دوره محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
B1+_Teil1 میثم قائدامینی روزهای زوج 09:00-12:15 ترمیک حضوری ترمیک فشرده کانون دریا (شعبه دو) 1401/01/22 1401/02/28 جزئیات
B1+_Teil2 Online پیام شیروانچی روزهای فرد 18:00-21:15 ترمیک آنلاین ترمیک فشرده آنلاین 1401/02/08 1401/03/01 جزئیات
DSH5 حسام حیدری روزهای زوج 08:30-13:45 ویژه DSH حضوری فوق فشرده کانون دنا (شعبه یک) 1401/02/31 1401/04/08 جزئیات

دوره های B2

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان نوع دوره محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
B2_Teil4 Online میثم قائدامینی روزهای زوج 18:00-21:30 ترمیک آنلاین ترمیک فشرده آنلاین 1401/02/31 1401/04/04 جزئیات
B2_Teil2 Online میثم قائدامینی روزهای فرد 18:00-21:15 ترمیک آنلاین ترمیک فشرده آنلاین 1401/02/22 1401/03/26 جزئیات
B2_intensiv 1 Online حسام حیدری روزهای زوج 16:30-21:00 فوق فشرده آنلاین فوق فشرده آنلاین 1401/01/15 1401/02/28 جزئیات
B2-Vorbereitungskurs محمدعلی شاهی روزهای فرد 20:00 - 16:30 اختصاصی حضوری ترمیک فشرده کانون دنا (شعبه یک) 1401/02/20 1401/03/12 جزئیات
DSH 8 سعید جوادی شنبه تا چهارشنبه 15:00-19:30 ویژه DSH حضوری فوق فشرده کانون دنا (شعبه یک) 1401/02/31 1401/03/28 جزئیات
آزمون جامع B2 باهماهنگی قبلی (تلفن 36214340) باهماهنگی آزمون های جامع پایان سطح آزمون کانون دنا (شعبه یک) 1401/01/14 1401/12/29 جزئیات

دوره های C1

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان نوع دوره محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
C1_Teil2 Online حسام حیدری یکشنبه و سه شنبه 18:30-20:30 ترمیک آنلاین ترمیک فشرده آنلاین 1400/12/22 1401/03/01 جزئیات