نکات مهم ثبت نام

* ثبت نام در دوره های مختلف  به منزله تایید و پذیرش کامل مقررات آموزشی و آیین نامه های مربوطه است.

* بعد از پایان روز اول کلاس ، انصراف و استرداد وجه به هیچ عنوان پذیرفته نمیشود. انصراف فقط تا پایان روز شروع  دوره مجاز است و شامل کسر بخشی از هزینه می شود. 

* در صورت ثبت پرداخت ناموفق و عدم تکمیل ثبت نام در درگاه بانکی ، نام دانشجو در لیست قرار نمی گیرد و مسئولیت پیگیری با خود دانشجوست. بعد از ثبت نام پروفایل خود را چک کنید و از ثبت دوره مطمئن شوید.

* جابجایی  فقط به دوره های جاری  و تنها با تایید مدیریت آموزشی  انجام پذیر است و در صورت تایید ، پس از تکمیل  درخواست و پرداخت هزینه نوسط دانشجو  قطعی میشود.

* صدور هر نوع گواهی فقط بر اساس  شرایط مندرج در شیوه نامه مربوطه  انجام می شود.

برای دوره های آنلاین، در روز شروع دوره  گروه واتساپ اعضا ایجاد می شود و لینک کلاس  و سایر موارد لازم از طریق گروه اطلاع رسانی می شود.

  • - تنها اعضایی امکان  شرکت در دوره  آنلاین را دارند که ثبت نام آنها  حداقل سه ساعت قبل از شروع تکمیل شده باشد.