ثبت‌نام دوره‌های حضوری و غیرحضوری ویژۀ مبتدیان آغاز شد!

نوشته شده توسط مدیر | دوشنبه 7 فروردین 1402

ثبت‌نام دوره‌های حضوری و غیرحضوری ویژۀ مبتدیان آغاز شد:

دورۀ مقدماتی (Vorkurs) ترمیک، جمعه‌ها، ساعت 8:30 تا 13:30

دورۀ فوق فشرده A1 (A1_Intensiv)، روزهای زوج، ساعت 17:00 تا 21:15

دورۀ فوق فشرده A1 (A1_Intensiv)، روزهای فرد، ساعت 9:00 تا 13:15

دورۀ مقدماتی غیرحضوری (Vorkurs Online) ترمیک فشرده، روزهای فرد، ساعت 14:00 تا 16:00