مقررات آموزشی

  شرایط ثبت‌نام و شرکت در دوره‌های عمومی (حضوری و آنلاین):

  ·        دوره‌های عمومی در صورت رسیدن تعداد دانشجویان به حدنصاب تشکیل می‌شود. کانون این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که از برگزاری کلاس‌هایی که داوطلبین شرکت در آن بسیار کم هستند خودداری کند. در اینصورت به داوطلب این امکان داده می‌شود که کلاس خود را تغییر دهد یا شهریه خود را پس بگیرد.

  ·        تعیین مدرس دوره‌های عمومی بر عهدۀ آموزشگاه است.

  ·        ثبت‌نام فقط از طریق سایت امکانپذیر است. دانشجویان موظف به مراجعه به سایت برای ثبت‌نام دوره‌ها می‌باشند و در صورت پرشدن ظرفیت، آموزشگاه هیچ مسئولیتی در این مورد نمی‌پذیرد.

  • ثبت‌نام داوطلبین با پرداخت شهریه و ثبت خودکار در پروفایل شخصی دانشجو قطعی می‌شود. ثبت‌نام‌های با پرداخت ناموفق بطور خودکار حذف شده و دانشجو امکان شرکت در کلاس را نخواهد داشت. مسئولیت پیگیری در این مورد بر عهدۀ دانشجو است.
  • برای کلاس‌های آنلاین روز شروع دوره گروه واتساپ اعضا ایجاد می‌شود و لینک کلاس و سایر موارد لازم از طریق گروه اطلاع‌رسانی می‌شود. تنها اعضایی امکان شرکت در دوره را دارند که ثبت‌نام آنها حداقل سه ساعت قبل از شروع تکمیل شده باشد.
  • زمان و مکان تشکیل کلاس‌ها، شروع و پایان دوره، تعداد جلسات و فشردگی آن با توجه به امکانات کانون تعیین می‌شود برای کل دوره غیرقابل تغییر است.
  • دوره‌های فوق فشرده و ویژۀ DSH در صورت نیاز در روزهای تعطیل نیز برگزار خواهد شد.
  • کلاس‌ها بر اساس برنامۀ تعیین شده بصورت منظم تشکیل می‌شود وعدم حضور دانشجویان باعث لغو کلاس نمی‌شود.
  • در کلاس‌های آنلاین بنا بر شرکت فعال دانشجو در کلاس است. استفاده از کلاس به‌صورت آفلاین فقط در صورت هماهنگی با مدرس در گروه کلاسی امکانپذیر است و کانون در این مورد هیچ مسئولیتی قبول نمی‌کند.
  • غیبت بیش از حد مجاز در کلاس‌های حضوری، باعث حذف و اعلام نمرۀ مردودی و در کلاسهای آنلاین اعلام نمرۀ مشروطی برای دانشجو می‌شود.
  • برای ثبت‌نام در ترم بالاتر، کسب حداقل نمرۀ حد نصاب 50 درصد (نمرۀ مشروط) در ترم قبل ضروری است. سه بار مشروطی پی در پی، معادل نمرۀ مردود است.


تغییر و جابجایی کلاس

  • جابجایی از یک دوره به دورۀ دیگر در هر ترم تنها یک بار و فقط به دوره‌های جاری در صورت داشتن شرایط و با تأیید مدیریت آموزشی امکانپذیر است.
  • در صورت تأیید، هزینۀ جابجایی بر عهدۀ دانشجو می‌باشد.

   

  آزمونها

  • همه آزمون‌ها در کانون دنا بصورت حضوری انجام می‌شود.
  • دانشجویانی كه پس از گذراندن چند ترم در موسسه‌ای دیگر قصد ورود به كانون دنا را دارند باید در آزمون تعیین سطح كانون و ساکنین خارج از شهر اصفهان باید از طریق ارتباط با واتساپ پشتیبانی در مصاحبه غیر حضوری شركت كنند.
  • دانشجویانی که پس از گذراندن یک یا چندین دوره‌ به صورت آنلاین قصد شرکت در دوره‌های حضوری را دارند باید در آزمون‌های حضوری مربوطه شرکت کنند. هماهنگی زمان و نوع آزمون از طریق تماس با واحد آزمون‌ها انجام شود.
  • شرکت در آزمون‌های پایان ترم برای دانشجویان هر دوره در تاریخ تعیین شده رایگان و برای دانشجویان آنلاین و ساکنین خارج از شهر اصفهان اختیاری است.
  • شرکت در آزمون‌های تعیین سطح، متمرکز پایان سطوح، آزمون‌های جامع و آزمون‌های متفرقه با هماهنگی واحد آزمون‌ها و پرداخت هزینه از طریق ثبت‌نام در سایت امکانپذیر است.
  • هرنوع گواهی پایان دوره، تعداد ساعت و یا شرکت در دوره، تنها بر اساس شیوه‌نامۀ صدور گواهی و احراز شرایط مندرج در شیوه‌نامه صادر خواهد شد.

   

  شهریه

  • شهریۀ هر دوره بر اساس تعداد ساعات آموزشی و سطح دوره تعیین شده و در طول دوره ثابت خواهد بود.
  • شهریۀ دوره به صورت آنلاین، از طریق درگاه اینترنتی سایت پرداخت می‌شود و شامل کتاب‌، سی‌دی و جزوات آموزشی نمی‌شود.
  • انصراف و استرداد وجه فقط تا پایان روز اول امکانپذیر است و شامل کسر بخشی از شهریه می‌شود.

   

  رعایت قوانین و مقررات

  • دانشجویان موظف هستند کلیۀ قوانین و مقررات رسمی مکان‌های آموزشی را رعایت نمایند.
  • پوشش رسمی برای دانشجویان و رعایت حجاب اسلامی و استفاده از مقنعه برای دانشجویان خانم الزامی است.
  • پارک خودرو در کوچه آموزشگاه و ایجاد مزاحمت برای ساختمان‌های مجاور ممنوع است و در صورت مشاهده، ثبت‌نام دانشجو لغو خواهد شد.

 • شرایط ثبت نام و شرکت در دوره های خصوصی حضوری و آنلاین:

 • - شرکت در دوره های خصوصی  با ثبت درخواست در سایت و هماهنگی واحد آموزش امکانپذیر است. پس از هماهنگی و تایید کلاس ، دانشجو موظف است از طریق سایت در دوره خصوصی سطح خود ثبت نام کند.
 • -تعداد شرکت کنندگان بنا به درخواست دانشجو تا حداکثر پنج نفر مجاز میباشد.

  -نعداد ساعات و جلسات آموزشی  بطور تقریبی  نصف مدت دوره های عمومی است.

  -در صورت درخواست مدرس دوره برای تعداد جلسات بیشتر، شهریه دوره متناسب با تعداد جلسات افزایش می یابد. 

  -کلاس ها بر اساس برنامه تعیین شده بصورت منظم تشکیل می شود و عدم حضور اعضا باعث لغو کلاس نمی شود. لغو کلاس از طرف دانشجو یا مدرس با اطلاع قبلی (یک روز قبل) حداکثر تا دو بار در طول ده جلسه مجاز می باشد.

  -انصراف و استرداد وجه  تا پایان جلسه اول  شامل کسر شهریه کامل جلسه می شود. انصراف پس از روز اول  نیز با هماهنگی قبلی امکانپذیر است  که در اینصورت علاوه بر کسر شهریه جلسات تشکیل شده، هزینه ثابت اداری نیز کسر خواهد شد. 

  تعیین مدرس دوره های خصوصی به پیشنهاد و توافق دانشجو و بر اساس امکانات کانون انجام می شود.

 • آزمونها
 • شرکت در آزمون های حضوری برای دانشجویان هر دوره در تاریخ مقرر  رایگان است.
  -شرکت در آزمونهای متمرکز پایان سطوح ، آزمونهای جامع ، آزمونهای متفرقه با پرداخت هزینه امکانپذیر است.
 • -شرکت در آزمونهای نعیین سطح و آزمونهای جامع از طریق ثبت نام در سایت و سپس هماهنگی با واحد آزمونها امکانپذیر است.
 • -برای ثبت نام در ترم بالاتر، کسب حداقل نمره حد نصاب 50 درصد (نمره مشروط) در ترم قبل ضروری است. سه بار مشروطی پی در پی، معادل نمره مردود میباشد. 
 • -هرنوع گواهی  پایان دوره ، تعداد ساعت  و یا شرکت در دوره ،  تنها بر اساس شیوه نامه صدور گواهی و احراز شرایط مندرج در شیوه نامه صادر خواهد شد.

 • شهریه

 • - شهریه دوره های خصوصی بر مبنای هر جلسه نود دقیقه ای و بر اساس نام مدرس و تعداد نفرات تعیین می شود.
 • -بخشی از شهریه ، هنگام ثبت نام آنلاین از طریق درگاه اینترنتی سایت و مابقی بصورت واریز به حساب یا از طریق دستگاه کارتخوان  پرداخت می شود. این شهریه  شامل کتاب ، سی دی و جزوات آموزشی نمی شود . شهریه دوره های خصوصی بر مبنای هر جلسه نود دقیقه ای و بر اساس نام مدرس و تعداد نفرات تعیین می شود.

 • تغییر و جابجابی کلاس 
 • -جابجایی از یک دوره به دوره دیگر فقط به دوره های جاری و در صورت داشتن شرایط و با تایید مدیریت آموزشی امکانپذیر می باشد.
  -در صورت تایید، هزینه جابجایی بر عهده دانشجو می باشد.

 • رعایت قوانین و مقررات
 • -دانشجویان موظف هستند کلیه قوانین و مقررات رسمی مکانهای آموزشی را رعایت نمایند.
  -پوشش رسمی، رعایت حجاب اسلامی و استفاده از مقنعه برای دانشجویان خانم الزامی است.
  -پارک خودرو در کوچه آموزشگاه و ایجاد مزاحمت برای ساختمانهای مجاور ممنوع می باشد و در صورت مشاهده، ثبت نام  دانشجو لغو خواهد شد.