مقررات آموزشی

شرایط ثبت‌نام و شرکت در دوره‌های عمومی (حضوری و آنلاین):

·      دوره‌های عمومی در صورت رسیدن تعداد دانشجویان به حدنصاب تشکیل می‌شود. آموزشگاه این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که از برگزاری کلاس‌هایی که داوطلبین شرکت در آن بسیار کم هستند خودداری کند. در اینصورت به داوطلب این امکان داده می‌شود که کلاس خود را تغییر دهد یا شهریه خود را پس بگیرد.

·      تعیین مدرس و حدنصاب تشکیل دوره برای دوره‌های عمومی بر عهدۀ آموزشگاه است.

·      ثبت‌نام فقط از طریق سایت امکانپذیر است. دانشجویان موظف به مراجعه به سایت برای ثبت‌نام دوره‌ها می‌باشند و در صورت پرشدن ظرفیت، آموزشگاه هیچ مسئولیتی در این مورد نمی‌پذیرد.

·      ثبت‌نام داوطلبین با پرداخت شهریه و ثبت خودکار در پروفایل شخصی دانشجو قطعی می‌شود. ثبت‌نام‌های با پرداخت ناموفق بطور خودکار حذف شده و دانشجو امکان شرکت در کلاس را نخواهد داشت. کسب اطمینان از ثبت دوره در پروفایل شخص و مسئولیت پیگیری در این مورد بر عهدۀ دانشجو است.

·      شهریۀ هر دوره بر اساس تعداد ساعات آموزشی و سطح دوره تعیین شده و در طول دوره ثابت خواهد بود.

·      شهریۀ دوره‌ها به صورت آنلاین، از طریق درگاه اینترنتی سایت پرداخت می‌شود و شامل کتاب‌، سی‌دی و جزوات آموزشی نمی‌شود.

·      برای کلاس‌های آنلاین روز شروع دوره گروه واتساپ اعضا ایجاد می‌شود و لینک کلاس و سایر موارد لازم از طریق گروه اطلاع‌رسانی می‌شود. تنها اعضایی امکان شرکت در دوره را دارند که ثبت‌نام آنها حداقل سه ساعت قبل از شروع تکمیل شده باشد.

·      زمان و مکان تشکیل کلاس‌ها، شروع و پایان دوره، تعداد جلسات و فشردگی آن با توجه به امکانات آموزشگاه تعیین می‌شود برای کل دوره غیرقابل تغییر است.

·      دوره‌های فوق فشرده و ویژۀ DSH در صورت نیاز در روزهای تعطیل نیز برگزار خواهد شد.

·      کلاس‌ها بر اساس برنامۀ تعیین شده بصورت منظم تشکیل می‌شود وعدم حضور دانشجویان باعث لغو کلاس نمی‌شود.

·      در کلاس‌های آنلاین بنا بر شرکت فعال دانشجو در کلاس است. استفاده از کلاس به‌صورت آفلاین فقط در صورت هماهنگی با مدرس در گروه کلاسی امکانپذیر است و آموزشگاه در این مورد هیچ مسئولیتی قبول نمی‌کند.

·      غیبت بیش از حد مجاز در کلاس‌های حضوری، باعث حذف و اعلام نمرۀ مردودی و در کلاسهای آنلاین اعلام نمرۀ مشروطی برای دانشجو می‌شود.

·      برای ثبت‌نام در ترم بالاتر، کسب حداقل نمرۀ حد نصاب 50 درصد (نمرۀ مشروط) در ترم قبل ضروری است. سه بار مشروطی پی در پی، معادل نمرۀ مردود است.

انصراف از دوره

·      انصراف و استرداد وجه به هر دلیل فقط تا پایان روز شروع دوره امکانپذیر است و شامل کسر بخشی از شهریه می‌شود.

·      انصراف از زمان ثبت‌نام تا دو روز مانده به تاریخ شروع دوره با کسر 10درصد و پس از آن تا پایان روز شروع دوره (صرف نظر از شرکت یا عدم شرکت دانشجو در کلاس) با کسر 20درصد شهریه دوره خواهد بود.

·      حداقل هزینۀ انصراف صرف نظر از شهریه دوره، معادل هزینۀ اداری است که هر سال تعیین میگردد.

·      استرداد وجه طی حداکثر 20 روز کاری از زمان درخواست استرداد انجام میشود. مسئولیت تأخیر ناشی از اعلام شمارۀ شبای اشتباه و یا عدم تطبیق نام بر عهدۀ دانشجو است.

تغییر و جابجایی کلاس

·      جابجایی از یک دوره به دورۀ دیگر در هر ترم تنها یک بار و فقط به دوره‌های درحال برگزاری در صورت داشتن شرایط و با تأیید مدیریت آموزشی امکانپذیر است.

·      در صورت تأیید، هزینۀ جابجایی بر عهدۀ دانشجو است. این هزینه شامل هزینۀ جلسات گذشته از دورۀ مبداء و هزینۀ اداری جابجایی میشود.

·      شرکت یا عدم شرکت دانشجو در دورۀ مبداء تأثیری در محاسبۀ هزینۀ جابجایی ندارد و تعداد جلسات گذشته از دوره، ملاک محاسبه خواهد بود.

 آزمون‌ها

·      همه آزمون‌ها در آموزشگاه دنا بصورت حضوری انجام می‌شود.

·      دانشجویانی كه پس از گذراندن چند ترم در موسسه‌ای دیگر قصد ورود به كانون دنا را دارند باید در آزمون تعیین سطح كانون و ساکنین خارج از شهر اصفهان باید از طریق ارتباط با واتساپ پشتیبانی در مصاحبه غیر حضوری شركت كنند.

·      تعیین سطح دانشجویانی که سابقۀ حضور در آموزشگاه دارند با ثبت‌نام در آزمون‌های جامع امکانپذیر خواهد بود.

·      دانشجویانی که پس از گذراندن یک یا چندین دوره‌ به صورت آنلاین قصد شرکت در دوره‌های حضوری را دارند باید در آزمون‌های حضوری مربوطه شرکت کنند. هماهنگی زمان و نوع آزمون از طریق تماس با واحد آزمون‌ها انجام شود.

·      شرکت در آزمون‌های پایان ترم برای دانشجویان هر دوره در تاریخ تعیین شده رایگان و برای دانشجویان آنلاین و ساکنین خارج از شهر اصفهان اختیاری است.

·      شرکت در آزمون‌های تعیین سطح، آزمون‌های جامع و آزمون‌های متفرقه با هماهنگی واحد آزمون‌ها و پرداخت هزینه از طریق ثبت‌نام در سایت امکانپذیر است.

·      هرنوع گواهی پایان دوره، تعداد ساعت و یا شرکت در دوره، تنها بر اساس شیوه‌نامۀ صدور گواهی و احراز شرایط مندرج در شیوه‌نامه صادر خواهد شد.

 رعایت قوانین و مقررات

·      آموزشگاه تحت قوانین رسمی جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند. بدیهی است کلیۀ دانشجویان ملزم به رعایت قوانین رسمی کشور و مقررات مکانهای آموزشی هستند.

·      پوشش رسمی برای کلیۀ دانشجویان و رعایت حجاب اسلامی و استفاده از مقنعه برای دانشجویان خانم الزامی است.

·      پارک خودرو در کوچۀ آموزشگاه، تجمع مقابل ورودی آموزشگاه و ایجاد مزاحمت برای ساختمان‌های مجاور ممنوع است و در صورت مشاهده، ثبت‌نام دانشجو لغو خواهد شد.

 

 

 

شرایط ثبت‌نام و شرکت در دوره‌های خصوصی و نیمه‌خصوصی (حضوری و آنلاین):

·      شرکت در دوره‌های خصوصی با ثبت درخواست در سایت و هماهنگی واحد آموزش امکانپذیر است. پس از هماهنگی و تأیید کلاس، دانشجو موظف است از طریق سایت در دورۀ خصوصی تعریف شده ثبتنام کند.

·      تعیین مدرس دوره‌های خصوصی به پیشنهاد و توافق دانشجو و بر اساس امکانات آموزشگاه انجام میشود.

·      شهریۀ دورههای خصوصی بر مبنای هر جلسه نود دقیقهای و بر اساس نام مدرس و تعداد نفرات تعیین میشود.

·      بخشی از شهریه، هنگام ثبتنام آنلاین از طریق درگاه اینترنتی سایت و مابقی بصورت واریز به حساب یا از طریق دستگاه کارتخوان پرداخت میشود. این شهریه شامل کتاب، سی دی و جزوات آموزشی نمیشود.

·      تعداد شرکت‌کنندگان بنا به درخواست دانشجو تا حداکثر هفت نفر مجاز است.

·      داشتن پیشنیاز سطح برای درخواست دورۀ خصوصی الزامی است.

·      تعداد ساعات و جلسات آموزشی بطور تقریبی نصف مدت دورههای عمومی است. در صورت درخواست مدرس یا دانشجو برای تعداد جلسات بیشتر، تعداد جلسات افزایش مییابد.

·      کلاسها بر اساس برنامۀ تعیین شده بصورت منظم تشکیل میشود و عدم حضور اعضا باعث لغو کلاس نمیشود. لغو کلاس از طرف دانشجو یا مدرس با اطلاع قبلی (یک روز قبل) حداکثر تا دو بار در طول ده جلسه مجاز است.

·      پس از تشکیل دوره و ثبتنام، انصراف از دوره تا دو روز پیش از برگزاری هر جلسه امکانپذیر است و شامل هزینۀ انصراف (معادل هزینۀ اداری) خواهد بود.
بدیهی
ست بعد از زمان تعیین شده استرداد با کسر یک جلسه غیبت و هزینۀ اداری محاسبه خواهد شد.

آزمون‌ها

·      شرکت در آزمون‌های حضوری برای دانشجویان هر دوره در تاریخ مقرر رایگان است.

·      شرکت در آزمون‌های جامع و آزمونهای متفرقه با پرداخت هزینه امکانپذیر است.

·      شرکت در آزمونهای تعیینسطح و آزمونهای جامع از طریق ثبت‌نام در سایت و سپس هماهنگی با واحد آزمونها امکانپذیر است.

·      برای ثبتنام در ترم بالاتر، کسب حداقل نمرۀ 50 (نمرۀ مشروط) در ترم قبل ضروری است. سه بار مشروطی پی در پی، معادل نمرۀ مردودی است.

·      هرنوع گواهی پایان دوره، تعداد ساعت و یا شرکت در دوره، تنها بر اساس شیوه‌نامۀ صدور گواهی و احراز شرایط مندرج در شیوهنامه صادر خواهد شد.

رعایت قوانین و مقررات

·      آموزشگاه تحت قوانین رسمی جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند. بدیهی است کلیۀ دانشجویان ملزم به رعایت قوانین رسمی کشور و مقررات مکان‌های آموزشی هستند.

·      پوشش رسمی برای کلیۀ دانشجویان و رعایت حجاب اسلامی و استفاده از مقنعه برای دانشجویان خانم الزامی است.

·      پارک خودرو در کوچۀ آموزشگاه، تجمع مقابل ورودی آموزشگاه و ایجاد مزاحمت برای ساختمان‌های مجاور ممنوع است و در صورت مشاهده، ثبت‌نام دانشجو لغو خواهد شد.