تعطیلی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 11 و 12 مردادماه

نوشته شده توسط مدیر | ﺳﻪشنبه 10 مرداد 1402

بنا بر ابلاغیه دولت روزهای چهارشنبه و پنجشنبه 11 و 12 مردادماه آموزشگاه تعطیل است.
دوره‌های روز جمعه 13 مرداد طبق روال برگزار خواهد شد.
آزمونهای روز چهارشنبه در روز شنبه و آزمونهای پنجشنبه در روز یکشنبه در همان ساعت برگزار خواهد شد.