ثبت‌نام دوره‌های حضوری زیر آغاز شد

نوشته شده توسط مدیر | جمعه 4 فروردین 1402

با آرزوی شروع سالی خوب برای همۀ علاقمندان به آموزش زبان آلمانی

ثبت‌نام دوره‌های حضوری زیر آغاز شد.

مشخصات دوره‌ها:

کد 420007: A1_Teil1، ترمیک، جمعه‌ها، ساعت 8:30 تا 13:30

کد 420006: A1_Teil1، ترمیک، جمعه‌ها، ساعت 19:30 تا 14:00

کد 420005: A1_Teil3، ترمیک، روزهای زوج، ساعت 16:00 تا 19:15

کد 420004: A1_Teil3، ترمیک، پنجشنبه و جمعه، ساعت 8:00 تا 13:00

کد 420003: B1_Teil3، ترمیک، روزهای فرد، ساعت 16:30 تا 20:00