ثبت نام آنلاین

 • شرایط ثبت نام و شرکت در دوره هادنا،آموزش ،آیین نامه،موسسه،مؤسسه،دنا،آلمانی،زبان،اصفهان،المانی،دنا
  دوره های عمومی در صورت رسیدن تعداد دانشجویان به حدنصاب تشکیل می شود. کانون این حق را برای خود محفوظ  می دارد که از برگزاری کلاس هایی که داوطلبین شرکت در آن بسیار کم هستند خودداری کند.در اینصورت به داوطلب این امکان داده می شود که کلاس خود را تغییر دهد یا شهریه خود را پس بگیرد.
  -ثبت نام فقط از طریق سایت امکانپذیر است.
  -مدت هر دوره 40 ساعت درسی معادل 20 جلسه 90 دقیقه ای می باشد.
  مدت دوره های مقدماتی20 ساعت درسی معادل 10 جلسه 90 دقیقه ای می باشد.
  -تعداد جلسات هر دوره و فشردگی آن در شروع هر دوره تعیین می شود و در طول دوره غیر قابل تغییر است.
  -مدت دوره های ویژه آمادگی DSH ، هر ترم  100 ساعت درسی، معادل 50 جلسه ی 90 دقیقه ای می باشد.
  - مدت دوره های  فوق فشرده A1 تا B1 ، هر ترم  120 ساعت درسی، معادل 60 جلسه ی 90 دقیقه ای و برای دوره های +B1 تا C1 ، شامل دوترم 80 ساعته معادل 40 جلسه 90 دقیقه ای می باشد.
 • -دوره های فوق فشرده و ویژه DSH در صورت نیاز در روزهای تعطیل نیز برگزار خواهد شد.
 • -زمان تشکیل کلاس ها با توجه به امکانات کانون تعیین می شود.
 • -زمان تعیین شده (زمان تشکیل کلاس ها ، شروع و پایان دوره) برای کل دوره غیر قابل تغییر است.
  -کلاس ها برا اساس برنامه تعیین شده بصورت منظم تشکیل می شود وعدم حضور اعضا باعث لغو کلاس نمی شود.
  -انصراف و استرداد وجه فقط تا پایان جلسه دوم امکان پذیر می باشد و شامل کسر بخشی از شهریه می شود.
  -تعیین مدرس دوره های عمومی بر عهده ی آموزشگاه می باشد.
  -دانشجویان موظف به مراجعه به سایت برای ثبت نام دوره ها می باشند و در صورت پرشدن ظرفیت دوره ها ، آموزشگاه هیچ مسئولیتی در مورد از دست دادن دوره توسط دانشجو ندارد.
  -ثبت نام داوطلبین با پرداخت شهریه قطعی می شود و تا تكمیل ظرفیت دوره ادامه می یابد.
  -ثبت نام های با پرداخت ناموفق از لیست حذف شده و امکان شرکت در کلاس را نخواهند داشت
  -دانشجویانی كه پس از گذراندن چند ترم در موسسه ای دیگر قصد ورود به كانون دنا را دارند باید در آزمون تعیین سطح كانون شركت كنند.
  آزمونها
  شرکت در آزمون های دوره های حضوری برای دانشجویان همان دوره رایگان است.
  -شرکت در آزمونهای متمرکز پایان سطوح ، آزمونهای جامع ، آزمونهای حضوریی برای دوره های آنلاین و آزمونهای متفرقه با پرداخت هزینه امکانپذیر است.
  -تعیین سطح داوطلبین، منوط به شرکت در آزمون تعیین سطح از طریق ثبت نام در سایت می باشد.
  -برای ثبت نام در ترم بالاتر، کسب حداقل نمره حد نصاب 50 درصد (نمره مشروط) تا  در ترم قبل ضروری است. سه بار مشروطی پی در پی، معادل نمره مردود میباشد. 
  -گواهی پایان دوره ، تعداد ساعت  و یا شرکت در دوره، تنها بر اساس شیوه نامه صدور گواهی و احراز شرایط مندرج در شیوه نامه صادر خواهد شد.
  شهریه
  -در زمان ثبت نام ، شهریه تعیین شده در آن زمان معتبر خواهد بود.
  -شهریه دوره از طریق درگاه اینترنتی سایت پرداخت می شود و شامل کتاب ، سی دی و جزوات آموزشی نمی شود .
  تغییر و جابجابی کلاس 
  -جابجایی از یک دوره به دوره دیگر در صورت داشتن شرایط و با تایید مدیریت آموزشی امکانپذیر می باشد.
  -در صورت تایید، هزینه جابجایی بر عهده دانشجو می باشد.
  رعایت قوانین و مقررات
  -دانشجویان موظف هستند کلیه قوانین و مقررات رسمی مکانهای آموزشی را رعایت نمایند.
  -پوشش رسمی، رعایت حجاب اسلامی و استفاده از مقنعه برای دانشجویان خانم الزامی است.
  -پارک خودرو در بن بست آموزشگاه و ایجاد مزاحمت برای ساختمانهای مجاور ممنوع می باشد و در صورت مشاهده، ثبت نام  دانشجو لغو خواهد شد.