ثبت نام آنلاین

شرایط ثبت نام و شرکت در دوره های عمومی حضوری: نا،آموزش ،آیین نامه،موسسه،مؤسسه،دنا،آلمانی،زبان،اصفهان،المانی،دنا

 • دوره های عمومی در صورت رسیدن تعداد دانشجویان به حدنصاب تشکیل می شود. کانون این حق را برای خود محفوظ  می دارد که از برگزاری کلاس هایی که داوطلبین شرکت در آن بسیار کم هستند خودداری کند.در اینصورت به داوطلب این امکان داده می شود که کلاس خود را تغییر دهد یا شهریه خود را پس بگیرد.
  -ثبت نام فقط از طریق سایت امکانپذیر است.
  -مدت هر دوره ترمیک 40 ساعت درسی معادل 20 جلسه 90 دقیقه ای می باشد.
  مدت دوره های مقدماتی 20 ساعت درسی معادل 10 جلسه 90 دقیقه ای می باشد.
  -تعداد جلسات هر دوره و فشردگی آن در شروع هر دوره تعیین می شود و در طول دوره غیر قابل تغییر است.
  -مدت دوره های ویژه آمادگی DSH ، هر ترم  100 ساعت درسی، معادل 50 جلسه ی 90 دقیقه ای می باشد.
  - مدت دوره های  فوق فشرده A1 تا B1 ، هر ترم  120 ساعت درسی، معادل 60 جلسه ی 90 دقیقه ای و برای دوره های +B1 تا C1 ، شامل دوترم 80 ساعته معادل 40 جلسه 90 دقیقه ای می باشد.
 • -در صورت درخواست مدرس دوره برای تعداد جلسات بیشتر، شهریه دوره متناسب با تعداد جلسات افزایش می یابد. 
 • -دوره های فوق فشرده و ویژه DSH در صورت نیاز در روزهای تعطیل نیز برگزار خواهد شد.
 • -زمان و مکان تشکیل کلاس ها با توجه به امکانات کانون تعیین می شود.
 • -زمان تعیین شده (زمان تشکیل کلاس ها ، شروع و پایان دوره) برای کل دوره غیر قابل تغییر است.
  -کلاس ها برا اساس برنامه تعیین شده بصورت منظم تشکیل می شود وعدم حضور اعضا باعث لغو کلاس نمی شود.
 • غیبت بیش از حد مجاز در کلاسهای حضوری، باعث حذف و اعلام نمره مردودی برای دانشجو می شود.
  -انصراف و استرداد وجه فقط تا پایان روز اول امکان پذیر می باشد و شامل کسر بخشی از شهریه می شود.
  -تعیین مدرس دوره های عمومی بر عهده ی آموزشگاه می باشد.
  -دانشجویان موظف به مراجعه به سایت برای ثبت نام دوره ها می باشند و در صورت پرشدن ظرفیت دوره ها ، آموزشگاه هیچ مسئولیتی در این مورد نمی پذیرد.
  -ثبت نام داوطلبین با پرداخت شهریه قطعی می شود و تا تكمیل ظرفیت دوره ادامه می یابد.
  -ثبت نام های با پرداخت ناموفق بطور خودکار حذف شده و امکان شرکت در کلاس را نخواهند داشت. مسئولیت پیگیری در این مورد بر عهده دانشجو می باشد
  -دانشجویانی كه پس از گذراندن چند ترم در موسسه ای دیگر قصد ورود به كانون دنا را دارند باید در آزمون تعیین سطح كانون شركت كنند.
 • آزمونها
 • شرکت در آزمون های دوره های حضوری برای دانشجویان همان دوره در تاریخ مقرر  رایگان است.
  -شرکت در آزمونهای متمرکز پایان سطوح ، آزمونهای جامع ، آزمونهای حضوری برای دوره های آنلاین و آزمونهای متفرقه با پرداخت هزینه امکانپذیر است.
 • -شرکت در آزمونهای نعیین سطح و آزمونهای جامع از طریق ثبت نام در سایت و سپس هماهنگی با واحد آزمونها امکانپذیر است.
 • -برای ثبت نام در ترم بالاتر، کسب حداقل نمره حد نصاب 50 درصد (نمره مشروط) در ترم قبل ضروری است. سه بار مشروطی پی در پی، معادل نمره مردود میباشد. 
  -هرنوع گواهی  پایان دوره ، تعداد ساعت  و یا شرکت در دوره ،  تنها بر اساس شیوه نامه صدور گواهی و احراز شرایط مندرج در شیوه نامه صادر خواهد شد.

 • شهریه
 • -در زمان ثبت نام ، شهریه تعیین شده در آن زمان معتبر خواهد بود.
  -شهریه دوره از طریق درگاه اینترنتی سایت پرداخت می شود و شامل کتاب ، سی دی و جزوات آموزشی نمی شود .
 • پرداخت شهریه  بصورت آنلاین و از طریق درگاه بانکی سایت انجام می شود.
 • تغییر و جابجابی کلاس 
 • -جابجایی از یک دوره به دوره دیگر فقط به دوره های جاری و در صورت داشتن شرایط و با تایید مدیریت آموزشی امکانپذیر می باشد.
  -در صورت تایید، هزینه جابجایی بر عهده دانشجو می باشد.

 • رعایت قوانین و مقررات
 • -دانشجویان موظف هستند کلیه قوانین و مقررات رسمی مکانهای آموزشی را رعایت نمایند.
  -پوشش رسمی، رعایت حجاب اسلامی و استفاده از مقنعه برای دانشجویان خانم الزامی است.
  -پارک خودرو در کوجه آموزشگاه و ایجاد مزاحمت برای ساختمانهای مجاور ممنوع می باشد و در صورت مشاهده، ثبت نام  دانشجو لغو خواهد شد.


 • شرایط ثبت نام و شرکت در دوره های عمومی آنلاین:

 • دوره های عمومی  آنلاین در صورت رسیدن تعداد دانشجویان به حدنصاب تشکیل می شود. کانون این حق را برای خود محفوظ  می دارد که از برگزاری کلاس هایی که داوطلبین شرکت در آن بسیار کم هستند خودداری کند.در اینصورت به داوطلب این امکان داده می شود که کلاس خود را تغییر دهد یا شهریه خود را پس بگیرد.
  • -ثبت نام فقط از طریق سایت امکانپذیر است.
   -مدت هر دوره ترمیک 40 ساعت درسی معادل 20 جلسه 90 دقیقه ای می باشد.
   مدت دوره های مقدماتی 20 ساعت درسی معادل 10 جلسه 90 دقیقه ای می باشد.
   -تعداد جلسات هر دوره و فشردگی آن در شروع هر دوره تعیین می شود و در طول دوره غیر قابل تغییر است.
   -مدت دوره های ویژه آمادگی DSH ، هر ترم  100 ساعت درسی، معادل 50 جلسه ی 90 دقیقه ای می باشد.
   - مدت دوره های  فوق فشرده A1 تا B1 ، هر ترم  120 ساعت درسی، معادل 60 جلسه ی 90 دقیقه ای و برای دوره های +B1 تا C1 ، شامل دوترم 80 ساعته معادل 40 جلسه 90 دقیقه ای می باشد.
  • -در صورت درخواست مدرس دوره برای تعداد جلسات بیشتر، شهریه دوره متناسب با تعداد جلسات افزایش می یابد. 
  • -دوره های فوق فشرده و ویژه DSH در صورت نیاز در روزهای تعطیل نیز برگزار خواهد شد.
  • -زمان تشکیل کلاس ها با توجه به امکانات کانون تعیین می شود.
  • -زمان تعیین شده (زمان تشکیل کلاس ها ، شروع و پایان دوره) برای کل دوره غیر قابل تغییر است.
  • -کلاس ها برا اساس برنامه تعیین شده بصورت منظم تشکیل می شود و عدم حضور اعضا باعث لغو کلاس نمی شود.
  • در کلاسهای آنلاین  بنا بر شرکت فعال دانشجو در کلاس است. استفاده از کلاس بصورت آفلاین  فقط در صورت هماهنگی با مدرس در گروه کلاسی امکانپذیر است و کانون در این مورد هیچ مسئولیتی قبول نمی کند.
  • غیبت بیش از حد مجاز در کلاسهای آتلاین ، باعث  اعلام نمره مشروطی برای دانشجو می شود.
   -انصراف و استرداد وجه فقط تا پایان روز اول امکان پذیر می باشد و شامل کسر بخشی از شهریه می شود.
   -تعیین مدرس دوره های عمومی بر عهده ی آموزشگاه می باشد.
   -دانشجویان موظف به مراجعه به سایت برای ثبت نام دوره ها می باشند و در صورت پرشدن ظرفیت دوره ها ، آموزشگاه هیچ مسئولیتی در این مورد نمی پذیرد.
   -ثبت نام داوطلبین با پرداخت شهریه و ثبت خودکار در پروفایل شخصی دانشجو قطعی می شود.
  • -روز شروع دوره  گروه واتساپ اعضا ایجاد می شود و لینک کلاس  و سایر موارد لازم از طریق گروه اطلاع رسانی میشود.
  • - تنها اعضایی امکان  شرکت در دوره را دارند که ثبت نام آنها  حداقل سه ساعت قبل از شروع تکمیل شده باشد.
  • -ثبت نام های با پرداخت ناموفق بطور خودکار حذف شده و امکان شرکت در کلاس را نخواهند داشت. مسئولیت پیگیری در این مورد بر عهده دانشجو می باشد
   -دانشجویانی كه پس از گذراندن چند ترم در موسسه ای دیگر قصد ورود به كانون دنا را دارند باید در آزمون تعیین سطح حضوری كانون و یا مصاحبه غیر حضوری  شركت كنند.

  • آزمونها
  • همه آزمونها در کانون دنا بصورت حضوری انجام می شود.
  • شرکت آزمون های پایان ترم  برای دانشجویان هر دوره آنلاین در تاریخ تعیین شده توسط کانون، رایگان و برای ساکنین خارج از شهر اصفهان اختیاری است.
   -شرکت در آزمونهای متمرکز پایان سطوح ، آزمونهای جامع ، آزمونهای حضوری برای دوره های آنلاین خارج از برنامه و آزمونهای متفرقه با پرداخت هزینه امکانپذیر است.
  • -شرکت در آزمونهای نعیین سطح و آزمونهای جامع از طریق ثبت نام در سایت و سپس هماهنگی با واحد آزمونها امکانپذیر است.
  • -برای ثبت نام در ترم بالاتر، کسب حداقل نمره حد نصاب 50 درصد (نمره مشروط) در ترم قبل ضروری است. سه بار مشروطی پی در پی، معادل نمره مردود میباشد. 
   -هرنوع گواهی  پایان دوره ، تعداد ساعت  و یا شرکت در دوره ،  تنها بر اساس شیوه نامه صدور گواهی و احراز شرایط مندرج در شیوه نامه صادر خواهد شد.

  • شهریه
  • -در زمان ثبت نام ، شهریه تعیین شده در آن زمان معتبر خواهد بود.
   -شهریه دوره  بصورت آنلاین ازطریق درگاه اینترنتی سایت پرداخت می شود و شامل کتاب ، سی دی و جزوات آموزشی نمی شود .

  • تغییر و جابجابی کلاس 
  • -جابجایی از یک دوره به دوره دیگر فقط به دوره های جاری و در صورت داشتن شرایط و با تایید مدیریت آموزشی امکانپذیر می باشد.
   -در صورت تایید، هزینه جابجایی بر عهده دانشجو می باشد.

  • رعایت قوانین و مقررات
  • -دانشجویان موظف هستند کلیه قوانین و مقررات رسمی را رعایت نمایند.

 • شرایط ثبت نام و شرکت در دوره های خصوصی حضوری و آنلاین:

 • - شرکت در دوره های خصوصی  با ثبت درخواست در سایت و هماهنگی واحد آموزش امکانپذیر است. پس از هماهنگی و تایید کلاس ، دانشجو موظف است از طریق سایت در دوره خصوصی سطح خود ثبت نام کند.
 • -تعداد شرکت کنندگان بنا به درخواست دانشجو تا حداکثر پنج نفر مجاز میباشد.

  -نعداد ساعات و جلسات آموزشی  بطور تقریبی  نصف مدت دوره های عمومی است.

  -در صورت درخواست مدرس دوره برای تعداد جلسات بیشتر، شهریه دوره متناسب با تعداد جلسات افزایش می یابد. 

  -کلاس ها بر اساس برنامه تعیین شده بصورت منظم تشکیل می شود و عدم حضور اعضا باعث لغو کلاس نمی شود. لغو کلاس از طرف دانشجو یا مدرس با اطلاع قبلی (یک روز قبل) حداکثر تا دو بار در طول ده جلسه مجاز می باشد.

  -انصراف و استرداد وجه  تا پایان جلسه اول  شامل کسر شهریه کامل جلسه می شود. انصراف پس از روز اول  نیز با هماهنگی قبلی امکانپذیر است  که در اینصورت علاوه بر کسر شهریه جلسات تشکیل شده، هزینه ثابت اداری نیز کسر خواهد شد. 

  تعیین مدرس دوره های خصوصی به پیشنهاد و توافق دانشجو و بر اساس امکانات کانون انجام می شود.

 • آزمونها
 • شرکت در آزمون های حضوری برای دانشجویان هر دوره در تاریخ مقرر  رایگان است.
  -شرکت در آزمونهای متمرکز پایان سطوح ، آزمونهای جامع ، آزمونهای متفرقه با پرداخت هزینه امکانپذیر است.
 • -شرکت در آزمونهای نعیین سطح و آزمونهای جامع از طریق ثبت نام در سایت و سپس هماهنگی با واحد آزمونها امکانپذیر است.
 • -برای ثبت نام در ترم بالاتر، کسب حداقل نمره حد نصاب 50 درصد (نمره مشروط) در ترم قبل ضروری است. سه بار مشروطی پی در پی، معادل نمره مردود میباشد. 
 • -هرنوع گواهی  پایان دوره ، تعداد ساعت  و یا شرکت در دوره ،  تنها بر اساس شیوه نامه صدور گواهی و احراز شرایط مندرج در شیوه نامه صادر خواهد شد.

 • شهریه

 • شهریه دوره های خصوصی بر مبنای هر جلسه نود دقیقه ای و بر اساس نام مدرس و تعداد نفرات تعیین می شود.
 • -بخشی از شهریه ، هنگام ثبت نام آنلاین از طریق درگاه اینترنتی سایت و مابقی بصورت واریز به حساب یا از طریق دستگاه کارتخوان  پرداخت می شود. این شهریه  شامل کتاب ، سی دی و جزوات آموزشی نمی شود . شهریه دوره های خصوصی بر مبنای هر جلسه نود دقیقه ای و بر اساس نام مدرس و تعداد نفرات تعیین می شود.

 • تغییر و جابجابی کلاس 
 • -جابجایی از یک دوره به دوره دیگر فقط به دوره های جاری و در صورت داشتن شرایط و با تایید مدیریت آموزشی امکانپذیر می باشد.
  -در صورت تایید، هزینه جابجایی بر عهده دانشجو می باشد.

 • رعایت قوانین و مقررات
 • -دانشجویان موظف هستند کلیه قوانین و مقررات رسمی مکانهای آموزشی را رعایت نمایند.
  -پوشش رسمی، رعایت حجاب اسلامی و استفاده از مقنعه برای دانشجویان خانم الزامی است.
  -پارک خودرو در کوجه آموزشگاه و ایجاد مزاحمت برای ساختمانهای مجاور ممنوع می باشد و در صورت مشاهده، ثبت نام  دانشجو لغو خواهد شد.