تعطیل رسمی شنبه و یکشنبه، دوم و سوم اردیبهشت ماه

نوشته شده توسط مدیر | شنبه 26 فروردین 1402

قابل توجه دانشجویان و همکاران گرامی،
روزهای شنبه و یکشنبه، دوم و سوم اردیبهشت ماه هر دو شعبه کانون تعطیل خواهد بود و دوره‌های مختلف اعم از خصوصی و عمومی تشکیل نخواهد شد.