همه دوره ها

دوره های A1

آموزش زبان آلمانی در کانون دنا از سطح مبتدی با دوره Vorkurs (مقدماتی) شروع می‌شود و سپس در سطح A1 ادامه می‌یابد. دورۀ Vorkurs در 20 ساعت آموزشی و دورۀ A1 در حداقل 120 تا 150 ساعت آموزشی ارائه می‌شود.
نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان کل ساعات محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
A1_Teil3 بیژن کیانی روزهای زوج 17:45-21:00 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبۀ دو) R08 1403/03/30 جزئیات
A1_Teil2 مجتبی صادقی روزهای فرد 18:15-21:30 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبۀ دو) R03 1403/03/27 جزئیات
Vorkurs در حال بررسی روزهای زوج 18:15-21:30 ترمیک حضوری 20 دریا (شعبۀ دو) R10 1403/04/02 1403/04/11 جزئیات
A1_Teil1 امیرمسعود انوری جمعه ها 14:00-19:00 ترمیک حضوری 40 دریا (شعبۀ دو) R05 1403/04/01 1403/05/12 جزئیات
Vorkurs بیژن کیانی یکشنبه، سه شنبه 16:00-19:15 ترمیک حضوری 20 کانون دنا (شعبه یک) 1403/03/27 جزئیات
Vorkurs مجتبی صادقی جمعه ها 08:30-13:30 ترمیک حضوری 20 دریا (شعبۀ دو) R03 1403/03/25 1403/04/08 جزئیات
A1_Teil1 مجتبی صادقی جمعه ها 08:30-13:30 ترمیک حضوری 0 دریا (شعبۀ دو) R03 1403/03/18 1403/03/18 جزئیات
Vorkurs بیژن کیانی یکشنبه، سه شنبه 14:30-18:45 ترمیک حضوری 20 کانون دنا (شعبه یک) 1403/03/27 1403/04/05 جزئیات
A1_Teil2 مرتضی صداقت روزهای زوج 18:15-21:30 ترمیک حضوری 50 دنا (شعبۀ یک) R07 1403/03/19 1403/04/18 جزئیات
A1_Teil1 امیرمسعود انوری روزهای فرد 18:15-21:30 ترمیک حضوری 40 دریا (شعبۀ دو) R08 1403/03/13 1403/04/14 جزئیات
A1_Teil3 فرشاد توکلی روزهای زوج 09:00-12:30 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبۀ دو) R10 1403/03/12 1403/04/13 جزئیات
A1_Teil3 فرشاد توکلی روزهای فرد 18:15-21:30 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبۀ دو) R02 1403/03/10 1403/04/12 جزئیات
Vorkurs شادی صهبا یکشنبه، سه شنبه 11:30-13:30 ترمیک حضوری 20 دنا (شعبۀ یک) R02 1403/03/06 1403/04/03 جزئیات
A1_Teil2 مجتبی صادقی روزهای زوج 14:45-18:00 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبۀ دو) R03 1403/03/05 1403/04/06 جزئیات
A1_Teil2 بیژن کیانی روزهای زوج 17:45-21:00 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبۀ دو) R08 1403/02/26 1403/03/26 جزئیات
A1_Teil1 مجتبی صادقی پنج شنبه 14:00-18:15 ترمیک حضوری 40 دریا (شعبۀ دو) R03 1403/02/27 1403/04/21 جزئیات
A1_Teil3 مجتبی صادقی جمعه ها 08:30-13:30 ترمیک حضوری 0 دریا (شعبۀ دو) R08 1403/02/21 1403/02/21 جزئیات
Vorkurs شادی صهبا یکشنبه، سه شنبه 08:00-13:00 ترمیک حضوری 0 کانون دنا (شعبه یک) 1403/02/09 1403/02/09 جزئیات
A1_Teil3 میثم قائدامینی روزهای زوج 18:15-21:30 ترمیک حضوری 0 دریا (شعبۀ دو) R08 1402/12/16 1402/12/16 جزئیات
A1_Teil1 Online مهدیه قربان زاده روزهای فرد 18:00-21:15 ترمیک آنلاین 0 آنلاین 1403/03/06 1403/03/06 جزئیات
A1_Teil3 Online آرمان میرزاپور جمعه ها 08:30-13:30 ترمیک آنلاین 40 آنلاین 1403/03/18 1403/04/29 جزئیات
A1_Teil2 Online آرمان میرزاپور روزهای فرد 14:00-16:00 ترمیک آنلاین 40 آنلاین 1403/02/20 1403/04/03 جزئیات
Vorkurs Online در حال بررسی روزهای زوج 18:00-21:15 ترمیک آنلاین 0 آنلاین 1403/02/03 1403/02/03 جزئیات
A1_intensiv مرتضی صداقت روزهای فرد 08:00-13:00 فوق فشرده حضوری 150 دنا (شعبۀ یک) R01 1403/04/03 جزئیات
A1_intensiv در حال بررسی شنبه تا چهارشنبه 08:30-12:00 فوق فشرده حضوری 150 کانون دنا (شعبه یک) 1403/04/25 جزئیات
A1_intensiv میثم قائدامینی شنبه تا چهارشنبه 08:30-12:00 فوق فشرده حضوری 150 دریا (شعبۀ دو) R07 1403/04/02 1403/05/22 جزئیات
A1_intensiv محمدمهدی نجفی روزهای زوج 17:30-22:00 فوق فشرده حضوری 150 دریا (شعبۀ دو) R05 1403/03/19 جزئیات
A1_intensiv مرتضی صداقت روزهای فرد 08:00-13:00 فوق فشرده حضوری 150 دنا (شعبۀ یک) R01 1403/01/28 1403/03/27 جزئیات
A1_intensiv مهدیه علیخانی روزهای فرد 18:00-22:00 فوق فشرده حضوری 150 دنا (شعبۀ یک) R01 1403/02/02 جزئیات
A1_intensiv میثم قائدامینی روزهای زوج 17:45-22:00 فوق فشرده حضوری 150 دریا (شعبۀ دو) R07 1402/12/23 1403/03/30 جزئیات
A1/1 ویژه کودکان افروز قربانی # شنبه، دوشنبه 16:30-17:30 خصوصی 0 در حال بررسی 1403/04/04 جزئیات
A1/3 ویژه کودکان مسیح محمودیان # هر روز 17:15-18:15 خصوصی 0 آنلاین 1403/03/12 جزئیات
A1/3 ویژه کودکان عارفه براهیمی # یکشنبه، سه‌شنبه 17:15-18:15 خصوصی 3 آنلاین 1403/02/09 1403/03/06 جزئیات
تعیین سطحA1/A2 هر روز به جز روزهای تعطیل 14:00-17:00یا با هماهنگی قبلی آزمون تعیین سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1403/01/14 1403/03/31 جزئیات
Nachprüfung A1/A2 با هماهنگی قبلی (تلفن 36214340) با هماهنگی آزمون‌های پایان سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1403/02/01 1403/03/31 جزئیات
A1_Zertifikat با هماهنگی قبلی (تلفن 36214340) با هماهنگی آزمون‌های پایان سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1403/01/14 1403/03/31 جزئیات

دوره های A2

در ادامۀ دورۀ A1 دورۀ A2 در 120 تا 150 ساعت آموزشی ارائه می‌شود.
نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان کل ساعات محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
A2_Teil2 محمدمهدی نجفی جمعه ها 14:00-19:30 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبۀ دو) R03 1403/04/01 جزئیات
A2_Teil2 مهدیه علیخانی روزهای فرد 13:15-17:00 ترمیک حضوری 50 دنا (شعبۀ یک) R07 1403/04/03 جزئیات
A2_Teil1 محمدمهدی نجفی جمعه ها 08:30-13:30 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبۀ دو) R05 1403/03/25 1403/05/19 جزئیات
A2_Teil1 افروز قربانی روزهای زوج 17:30-20:45 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبۀ دو) R10 1403/04/04 1403/05/03 جزئیات
A2_Teil1 مجتبی صادقی روزهای زوج 18:15-21:30 ترمیک حضوری 0 دریا (شعبۀ دو) R10 1403/03/19 1403/03/19 جزئیات
A2_Teil1 محمدمهدی نجفی روزهای فرد 18:30-22:00 ترمیک حضوری 0 کانون دنا (شعبه یک) 1403/02/30 1403/02/30 جزئیات
A2_Teil1 مهدیه علیخانی روزهای فرد 13:15-17:00 ترمیک حضوری 50 دنا (شعبۀ یک) R07 1403/03/01 1403/03/27 جزئیات
A2_Teil2 میثم قائدامینی جمعه ها 14:00-19:00 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبۀ دو) R07 1403/02/28 1403/04/22 جزئیات
A2_Teil2 شادی صهبا یکشنبه، سه شنبه 14:00-17:15 ترمیک حضوری 50 دنا (شعبۀ یک) R02 1403/02/23 1403/04/06 جزئیات
A2_intensiv حسام حیدری روزهای زوج 08:30-13:30 فوق فشرده حضوری 150 کانون دنا (شعبه یک) 1403/04/04 جزئیات
A2_intensiv میثم قائدامینی روزهای زوج 17:45-22:00 فوق فشرده حضوری 150 دریا (شعبۀ دو) R07 1403/04/04 جزئیات
A2_intensiv محمدمهدی نجفی روزهای زوج 17:30-22:00 فوق فشرده حضوری 0 کانون دنا (شعبه یک) 1403/03/09 1403/03/09 جزئیات
A2_intensiv شادی صهبا روزهای زوج 13:00-17:15 فوق فشرده حضوری 150 دنا (شعبۀ یک) R07 1403/02/19 جزئیات
A2_intensiv سعید جوادی روزهای زوج + جمعه 09:00-13:15 فوق فشرده حضوری 150 دنا (شعبۀ یک) R01 1403/02/17 جزئیات
A2_intensiv مرتضی صداقت روزهای فرد 17:00-21:15 فوق فشرده حضوری 150 دنا (شعبۀ یک) R07 1403/01/28 1403/04/07 جزئیات
A2_intensiv Online مهدیه قربان زاده روزهای زوج 16:30-20:00 فوق فشرده آنلاین 120 آنلاین 1403/03/30 جزئیات
Grammatik A2/B1 میثم قائدامینی روزهای زوج 15:30-17:30 اختصاصی حضوری 40 دریا (شعبۀ دو) R07 1403/03/30 جزئیات
A2_Zertifikat با هماهنگی قبلی (تلفن 36214340) با هماهنگی آزمون‌های پایان سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1403/01/14 1403/03/31 جزئیات

دوره های B1

پس از پایان دورۀ A2، دورۀ B1 (سطح متوسط یک) در 120 تا 170 ساعت آموزشی ارائه می‌شود.
نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان کل ساعات محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
B1_Teil2 شادی صهبا روزهای زوج 09:00-12:15 ترمیک حضوری 56 دنا (شعبۀ یک) R07 1403/03/30 جزئیات
B1_Teil1 سعید جوادی روزهای زوج 17:30-20:15 ترمیک حضوری 0 دریا (شعبۀ دو) R05 1403/03/23 1403/03/23 جزئیات
B1_Teil2 میثم قائدامینی پنج شنبه، جمعه 08:00-13:00 ترمیک حضوری 56 دریا (شعبۀ دو) R07 1403/03/17 1403/04/21 جزئیات
B1_Teil2 فرشاد توکلی روزهای زوج 18:00-21:15 ترمیک حضوری 56 دریا (شعبۀ دو) R02 1403/02/26 1403/04/02 جزئیات
B1_Teil3 فرشاد توکلی روزهای فرد 18:15-21:30 ترمیک حضوری 0 کانون دریا (شعبه دو) 1402/08/11 1402/08/11 جزئیات
B1_Teil2 Online مهدیه قربان زاده روزهای فرد 18:00-21:15 ترمیک آنلاین 40 آنلاین 1403/03/31 جزئیات
B1_intensiv حسام حیدری روزهای زوج 09:00-13:30 فوق فشرده حضوری 0 دنا (شعبۀ یک) R06 1403/02/29 1403/02/29 جزئیات
B1_intensiv میثم قائدامینی روزهای فرد 17:45-22:00 فوق فشرده حضوری 162 دریا (شعبۀ دو) R07 1403/02/02 جزئیات
B1_intensiv محمدمهدی نجفی روزهای فرد 13:00-18:00 فوق فشرده حضوری 162 دریا (شعبۀ دو) R08 1403/01/30 جزئیات
B1_intensiv فرشاد توکلی روزهای زوج 13:00-18:00 فوق فشرده حضوری 162 دریا (شعبۀ دو) R02 1403/02/03 جزئیات
Werkstatt Schreiben A2/B1 محمدعلی شاهی روزهای فرد 13:00-16:15 اختصاصی حضوری 0 کانون دریا (شعبه دو) 1403/02/16 1403/02/16 جزئیات
تعیین سطح/C1/B2/B1 هر روز به جز روزهای تعطیل 14:00-17:00یا با هماهنگی قبلی آزمون تعیین سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1403/01/14 1403/03/31 جزئیات
Nachprüfung B1/B2/C1 با هماهنگی قبلی (تلفن 36214340) با هماهنگی آزمون‌های پایان سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1403/02/01 1403/03/31 جزئیات
B1_Zertifikat با هماهنگی قبلی (تلفن 36214340) با هماهنگی آزمون‌های پایان سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1403/01/14 1403/03/31 جزئیات

دوره های +B1

در ادامۀ دورۀ B1، دورۀ +B1 (سطح متوسط دو) در 160 تا 224 ساعت ارائه می‌شود.
نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان کل ساعات محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
B1+_intensiv2 مهدیه علیخانی روزهای فرد 08:00-13:00 فوق فشرده حضوری 112 دنا (شعبۀ یک) R07 1403/03/17 جزئیات
B1+_intensiv1 میثم قائدامینی روزهای زوج 13:00-17:30 فوق فشرده حضوری 0 دریا (شعبۀ دو) R07 1403/03/19 1403/03/19 جزئیات
B1+_intensiv2 حسام حیدری روزهای فرد 09:00-13:30 فوق فشرده حضوری 112 دنا (شعبۀ یک) R06 1403/03/06 جزئیات
B1+_intensiv2 فرشاد توکلی روزهای فرد 13:00-18:00 فوق فشرده حضوری 112 دریا (شعبۀ دو) R02 1403/02/11 جزئیات
B1+ عارفه براهیمی # روزهای زوج 08:30-11:45 خصوصی 0 آنلاین 1403/03/26 جزئیات
B1+ امیرمسعود انوری # شنبه، چهارشنبه 16:00-19:15 خصوصی 0 دریا (شعبۀ دو) R06 1403/02/23 جزئیات
B1+ امیرمسعود انوری # شنبه، چهارشنبه 19:30-21:00 خصوصی 0 دریا (شعبۀ دو) R06 1403/01/18 جزئیات
B1+ مرتضی صداقت # روزهای زوج 08:30-10:00 خصوصی 0 دنا (شعبۀ یک) R08 1403/01/15 جزئیات

دوره های B2

پس از پایان دورۀ +B1، دورۀ B2 (سطح پیشرفته یک) در 160 تا 224 ساعت آموزشی ارائه می‌شود.
نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان کل ساعات محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
B2_intensiv1 میثم قائدامینی روزهای فرد 13:00-17:15 فوق فشرده حضوری 112 دریا (شعبۀ دو) R07 1403/02/06 جزئیات
B2_Vorbereitungskurs حسام حیدری روزهای زوج 14:00-16:00 اختصاصی حضوری 0 دنا (شعبۀ یک) R06 1403/03/09 1403/03/09 جزئیات
B2_Zertifikat با هماهنگی قبلی (تلفن 36214340) با هماهنگی آزمون‌های پایان سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1403/01/14 1403/03/31 جزئیات

دوره های C1

در ادامۀ دورۀ B2، دورۀ C1 (سطح پیشرفته دو) در 160 تا 224 ساعت ارائه می‌شود.
نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان کل ساعات محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
DSH9 حسام حیدری شنبه تا چهارشنبه 16:30-21:00 ویژه DSH حضوری 100 دنا (شعبۀ یک) R06 1403/03/05 1403/03/30 جزئیات
رزرو DSH حسام حیدری شنبه تا چهارشنبه 16:30-21:00 ویژه DSH حضوری 0 کانون دنا (شعبه یک) 1402/12/27 1403/02/02 جزئیات

دوره های C2

در ادامۀ دورۀ C1، دوره های متناسب با سطح C2 بصورت کارگاههای 10 تا 20 جلسه ای ارائه می‌شود.

در حال حاضر هیچ دوره ای در این سطح فعال نیست