معرفی دوره‌ها

معرفی دوره‌های آموزشی در کانون گسترش و آموزش زبان آلمانی دنا


معرفی دوره‌های آموزشی در کانون گسترش و آموزش زبان آلمانی دنا

دوره مقدماتی (Vorkurs) وA1:

آموزش زبان آلمانی در کانون دنا با دوره مقدماتی (Vorkurs) از سطح مبتدی آغاز می‌شود و سپس با سطح A1 ادامه پیدا می‌کند.

هدف:

زبان‌آموز پس از گذراندن دوره A1 قادر به فهم و بیان جملات ساده مربوط به مسائل روزمره و رفع نیازهای عادی خواهد بود. همچنین زبان‌آموز می‌تواند خود و دیگران را معرفی کند، پرسش‌های خود در مورد امور روزمره را مطرح کند و به اینگونه پرسش‌ها پاسخ دهد.

مشخصات دوره‌ها و شیوه ارائه:

دوره مقدماتی (Vorkurs) در ۲۰ ساعت آموزشی (۱۰ جلسه ۹۰ دقیقه‌ای) ارائه می‌شود و دوره A1 در 120 تا 150 ساعت آموزشی (60 تا 75 جلسه ۹۰ دقیقه‌ای) به اتمام می‌رسد.

در دوره‌های ترمیک، دوره مقدماتی (Vorkurs) در یک نیم ترم ۱۰ جلسه‌ای ارائه می‌شود. پس از آن سطح A1 به ۳ بخش (Teil) تقسیم می‌شود:
A1_Teil1،A1_Teil2  ،      A1_Teil3

در دوره‌های فوق فشرده (intensiv) سطح مقدماتی و هر سه بخش A1 در یک ترم 75 جلسه‌ای ارائه می‌شود:
 A1_Intensiv

منابع آموزشی:

دوره مقدماتی (Vorkurs) : کتاب Berliner Platz Einstiegskurs به همراه فایل‌های شنیداری مربوطه.

دوره A1:   کتاب اصلی  Berliner Platz neu A1 به همراه فایل‌های شنیداری و تصویری.

کتاب تمرین سطح A1 :
Berliner Platz 1 neu – Intensivtrainer

لغتنامه آلمانی-انگلیسی  A1:
Glossar Deutsch-Englisch Berliner Platz 1

 

===********===

 

دورۀ A2:

در ادامۀ دوره A1 دورۀ A2 ارائه می‌شود.

هدف:

زبان‌آموز پس از گذراندن دورۀ A2 قادر به فهم و بیان جملات پرکاربرد مربوط به امور عادی زندگی مانند اطلاعات شخصی و خانوادگی، کار، خرید و ... خواهد بود. همچنین زبان‌اموز می‌تواند در امور معمول که در ارتباط مستقیم با زندگی او است اظهارنظر کند و توضیح دهد.

مشخصات دوره‌ها و شیوه ارائه:

دورۀ A2 در 120 تا 150 ساعت آموزشی (60 تا 75 جلسه 90دقیقه‌ای) ارائه می‌شود.

در دوره‌های ترمیک، سطح A2 به ۳ بخش (Teil) تقسیم می‌شود:
A2_Teil1،A2_Teil2     ،       A2_Teil3

در دوره‌های فوق فشرده (intensiv) هر سه بخش A2 در یک ترم 75 جلسه‌ای ارائه می‌شود.
A2_Intensiv

منابع آموزشی:

دوره A2: کتاب اصلی  Berliner Platz neu A2  به همراه فایل‌های شنیداری و تصویری.

کتاب تمرین سطح A2 :
Berliner Platz 2 neu – Intensivtrainer

لغتنامه آلمانی-انگلیسی  A2:
Glossar Deutsch-Englisch Berliner Platz 2

 

===********===

 

دورۀ B1:

پس از پایان دورۀ A2، دورۀ B1 (سطح متوسط یک) ارائه می‌شود.

هدف:

زبان‌آموز پس از گذراندن دورۀ B1 قادر به فهم اطلاعات مهم می‌باشد در صورتی که زبان استاندارد به کار رود و در ارتباط با موضوعاتی مانند آموزش، اوقات فراغت، کار و ... قادر به تسلط بر بیشتر موقعیت‌ها خواهد بود. همچنین زبان‌آموز می‌تواند در مورد موضوعات فوق و علایق شخصی نظر دهد و در مورد تجربیات و اتفاقات، اهداف و آرزوها و... اظهار نظر کند و دلایل خود را برای این نظرات به صورت ساده بیان کند.

مشخصات دوره‌ها و شیوه ارائه:

دورۀ B1 در 120 تا 168 ساعت آموزشی (60 تا 84 جلسۀ 90 دقیقه‌ای) ارائه می‌شود.

در دوره‌های ترمیک، سطحB1 به ۳ بخش (Teil) تقسیم می‌شود:
B1_Teil1،B1_Teil2    ،     B1_Teil3

در دوره‌های فوق فشرده (intensiv) هر سه بخش B1در یک ترم 81 جلسه‌ای ارائه می‌شود.
B1_Intensiv

منابع آموزشی:

دورۀ B1: سه بخش از کتاب Berliner Platz neu B1  به همراه فایل‌های شنیداری.

کتاب تمرین سطح B1 :
Berliner Platz 3 neu – Intensivtrainer

لغتنامه آلمانی-انگلیسی  B1:
Glossar Deutsch-Englisch Berliner Platz 3

 

===********===

 

دورۀ B1+:

پس از پایان دورۀ B1، دورۀ B1+ (سطح متوسط دو) ارائه می‌شود.

هدف:

این دوره در روند زبان‌آموزی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در این دوره زبان‌آموز ضمن تکرار و تمرین گرامر تا پایان سطح B1، با متون پیشرفته‌تر و خواندن و درک مفهوم آنها آشنا می‌شود و دامنۀ واژگان خود را گسترش می‌دهد. گذراندن این دوره موجب آمادگی هرچه بیشتر زبان‌آموز برای ورود به سطح B2 می‌شود.

مشخصات دوره‌ها و شیوه ارائه:

دورۀ B1+ در 160 تا 224  ساعت آموزشی (80 تا 112 جلسۀ 90 دقیقه‌ای) ارائه می‌شود.

در دوره‌های ترمیک، سطح B1+ به 4 بخش (Teil) تقسیم می‌شود:
 
B1+_Teil1،     B1+_Teil2،      B1+_Teil3،      B1+_Teil4

در دوره‌های فوق فشرده (intensiv) کل دورۀ B1+ در  دو ترم 40  تا 56 جلسه‌ای ارائه می‌شود:
B1+_Intensiv1،           B1+_Intensiv2

منابع آموزشی:

دورۀ B1+: کتاب اصلی Aspekte neu B1+ شامل کتاب کار و تمرین در دو جلد به همراه فایل‌های شنیداری و تصویری.

کتاب تمرین گرامر سطح B1 :
Übungsgrammatik für die Grundstufe  یا Grammatik aktiv

 

===********===

 

دورۀ B2:

پس از پایان دورۀ B1+، دورۀ B2 (سطح پیشرفته یک) ارائه می‌شود.

هدف:

زبان‌آموز پس از پایان این سطح توان درک موضوعات اصلی متون پیشرفته را خواهد داشت، ضمن اینکه در حیطۀ حرفۀ خود گفت‌وگوهای تخصصی را می‌فهمد. همچنین قادر به بیان روشن و دقیق نظرات خود در موضوعات فراوان خواهد بود و می‌تواند ضمن بیان نظرات خود در مورد یک موضوع به تحلیل این نظرات نیز بپردازد. زبان‌آموز در این سطح قادر به ارتباط روان و فی‌البداهه با دیگران است به صورتی که گفت‌وگو با آلمانی زبان‌ها بدون مشکل جدی به خوبی میسر شود.

مشخصات دوره‌ها و شیوه ارائه:

دورۀ B2 در 160 تا 224  ساعت آموزشی (80 تا 112 جلسۀ ۹۰ دقیقه‌ای) ارائه می‌شود.

در دوره‌های ترمیک، سطح B2 به 4 بخش (Teil) تقسیم می‌شود:
 
B2_Teil1، B2_Teil2، B2_Teil3، B2_Teil4

در دوره‌های فوق فشرده (Intensiv) کل دورۀ B2 در دو ترم 40 تا 48 جلسه‌ای ارائه می‌شود.
B2_Intensiv1
، B2_Intensiv2

منابع آموزشی:

دورۀ B2: چهار بخش از کتاب Aspekte neu B2 شامل کتاب کار و تمرین در دو جلد به همراه فایل‌های شنیداری و تصویری.

کتاب تمرین گرامر سطح B1 و B2 :
Übungsgrammatik für die Grundstufe، Übungsgrammatik für die Mittelstufe

 

===********===

 

دورۀ C1:

پس از پایان دورۀ B2، دورۀ C1 (سطح پیشرفته دو) ارائه می‌شود.

هدف:

زبان‌آموز پس از گذراندن سطح C1 قادر به درک مفموم متون پیچیده و طولانی در موضوعات فراوان خواهد بود و می‌تواند مفاهیم کنایی را نیز درک کند. همچنین می‌تواند به صورت فی‌البداهه و روان اظهار نظر کند و از دانش زبانی خود در زندگی اجتماعی، شغلی،‌ آموزشی و تحصیلی به گونۀ مؤثر و مفید استفاده کند. زبان‌آموز در این سطح توانایی اظهار نظر در مورد موضوعات پیشرفته به صورت مفصل و با ساختارهای پیشرفته را خواهد داشت.

مشخصات دوره‌ها و شیوه ارائه:

دورۀ C1 در 160 تا 224 ساعت آموزشی (80 تا 112 جلسۀ ۹۰ دقیقه‌ای) ارائه می‌شود.

در دوره‌های ترمیک، سطح C1 به 4 بخش (Teil) تقسیم می‌شود:
C1_Teil1، C1_Teil2، C1_Teil3، C1_Teil4

در دوره‌های فوق فشرده (Intensiv) کل دورۀ C1 در  دو ترم 40 تا 48 جلسه‌ای ارائه می‌شود.
C1_Intensiv1
، C1_Intensiv2

منابع آموزشی:

دورۀ C1: چهار بخش از کتاب Aspekte neu C1 شامل کتاب کار و تمرین در دو جلد به همراه فایل‌های شنیداری و تصویری.

کتاب تمرین گرامر سطح C1 :
Übungsgrammatik für die Mittelstufe