ثبت‌نام دوره‌های عمومی و نیمه خصوصی حضوری ویژه مبتدیان آغاز شد:

نوشته شده توسط مدیر | یکشنبه 7 اسفند 1401

ثبت‌نام دوره‌های حضوری ویژه مبتدیان آغاز شد:

مشخصات دوره‌ها:

دورۀ مقدماتی (Vorkurs) ترمیک فشرده، روزهای زوج، ساعت 14:00 تا 17:30 شروع دوره از 8 اسفند‌ماه

دورۀ مقدماتی (Vorkurs) ترمیک عادی، روزهای جمعه، ساعت 8:30 تا 13:30 شروع دوره از 12 اسفند‌ماه

دورۀ مقدماتی (Vorkurs) ترمیک عادی، روزهای جمعه، ساعت 14:00 تا 19:30 شروع دوره از 12 اسفند‌ماه


دورۀ فوق فشرده A1 (A1_Intensiv)، روزهای زوج، ساعت 8:00 تا 12:30 شروع دوره از 10 اسفندماه


دورۀ نیمه خصوصی فوق فشرده A1 (A1_Intensiv)، روزهای زوج، ساعت 16:30 تا 19:15 شروع دوره از 10 اسفندماه