DSH ثبت نام دوره های

بدينوسيله به اطلاع ميرساند دوره ویژه DSH برای دوازدهمين سال متوالی از اول مهرماه آغاز خواهد شد. داوطلبين در این دوره از سطح مقدماتي شروع کرده و در طی 10 ماه آماده آزمون DSH و یا TestDaF خواهند شد. علاقمندانی که از ابتدا در این دوره شرکت می کنند نیازی به دانش زباني از قبل ندارند. داوطلبان این دوره می توانند پس از حدود 4 ماه آماده آزمون B1 و پس از حدود ٨ ماه آماده آزمون B2 شوند. هر 100 ساعت آموزشی دوره ذکر شده یک سطح محسوب می شود . ثبت نام سطح یک این دوره بيستم شهريور ماه در بخش دوره هاي ويژه DSH در دو نوبت صبح و عصر آغاز و تا تكميل ظرفيت ادامه خواهد داشت.