ثبت نام دوره‌های جديد ترميك مقدماتی

ثبت نام دوره‌های جديد ترميك مقدماتی حضوري و غيرحضوري، روز سه شنبه ١٥ مهرماه راس ساعت ١٧ آغاز ميشود. مشخصات دوره هاي‌ حضوري: 📌کد ١٠٠٠١روزهای يكشنبه و سه شنبه ۱٤:٣۰ تا۱٧:٤٥ شروع دوره از ٢٠ مهر 📌كد ١٠٠٠٢روزهاي زوج ١٤:٠٠ تا ١٧:٠٠ شروع دوره ١٩ مهر 📌كد ١٠٠٠٣ شنبه تا پنجشنبه ١٦ تا ١٧:٤٥شروع دوره ١٩ مهر 📌كد ١٠٠٠٤ ويژه پنجشنبه و جمعه ٩:٠٠تا ١٣:١٥شروع دوره اول آبان 📌كد ١٠٠٠٥ ويژه جمعه ٨:٣٠ تا ١٣:٣٠ شروع دوره ٢ آبان مشخصات دوره هاي آنلاین: 📌کد ٣۰۰۰۱ روزهاي زوج ساعت ١٤:٠٠ تا ١٧:٠٠ شروع دوره ١٩ مهر 📌کد ٣۰۰۰٢روزهای فرد ساعت ٩:٠٠ تا ١٢:٣٠ شروع دوره ٢٠ مهر