تمدید محدودیتها

با توجه به دستور ستادکرونا استان اصفهان مبنی بر تمدید محدودیتها ، به اطلاع میرساند کلاسهای حضوری جاری در طول هفته آینده نیز مطابق روال هفته قبل بصورت آنلاین برگزار خواهد شد. دوره های حضوری جدیدکه تاریخ شروع آنها از شنبه 19 و یکشنبه 20مهر اعلام شده با یک هفته تاخیر برگزار خواهند شد. لطفا به تغییر تاریخ شروع این دوره ها در سایت توجه نمایید.