ثبت‌نام دوره‌های جديد حضوری ویژه مبتدیان آغاز شد!

ثبت‌نام دوره‌های جديد حضوری ویژه مبتدیان آغاز شد:

مشخصات دوره‌ها:

کد 10000: دورۀ مقدماتی (Vorkurs) ترمیک عادی، روزهای فرد، ساعت 20:00 تا 22:30 شروع دوره از 27 مرداد

کد 12000: دورۀ مقدماتی (Vorkurs) ترمیک عادی، روزهای زوج، ساعت 14:45 تا 16:30 شروع دوره از 29مرداد