ثبت‌نام دوره‌های جديد حضوری ویژه مبتدیان

ثبت‌نام دوره‌های جديد حضوری ویژه مبتدیان آغاز شد:

مشخصات دوره‌ها:

کد 11000: دورۀ مقدماتی (Vorkurs) ترمیک فشرده، روزهای زوج، ساعت 15:45 تا 19:00 شروع دوره از 9شهریورماه

کد 77000: دورۀ A1 فوق فشرده (A1_Intensiv)، روزهای فرد، ساعت 17:00 تا 21:30 شروع دوره از 8شهریورماه