ثبت‌نام دوره‌های جديد حضوری و غیرحضوری ویژه مبتدیان آغاز شد:

نوشته شده توسط مدیر | چهارشنبه 16 شهریور 1401

ثبت‌نام دوره‌های جديد حضوری و غیرحضوری ویژه مبتدیان آغاز شد:

مشخصات دوره‌ها:

کد 4010186: دورۀ مقدماتی (Vorkurs) ترمیک فشرده، روزهای زوج، ساعت 18:00 تا 21:15 شروع دوره از 19 شهریورماه

کد 4010187: دورۀ مقدماتی (Vorkurs) ترمیک، ویژه جمعه صبح، ساعت 8:30 تا 13:30 شروع دوره از 18 شهریورماه

کد 40173: دورۀ مقدماتی غیرحضوری (Vorkurs Online) ترمیک فشرده، عصر روز فرد، شروع دوره از 20 شهریورماه

کد 4010185: دورۀ فوق فشرده A1 (A1_Intensiv)، روزهای فرد، ساعت 8:30 تا 13:30 شروع دوره از 20 شهریورماه