همه دوره ها

دوره های A1

آموزش زبان آلمانی در کانون دنا از سطح مبتدی با دوره Vorkurs (مقدماتی) شروع می‌شود و سپس در سطح A1 ادامه می‌یابد. دورۀ Vorkurs در 20 ساعت آموزشی و دورۀ A1 در حداقل 120 تا 150 ساعت آموزشی ارائه می‌شود.
نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان کل ساعات محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
A1_Teil1 بیژن کیانی روزهای زوج 17:30-19:30 ترمیک حضوری 40 دریا (شعبه دو) R03 1402/03/10 1402/04/17 جزئیات
A1_Teil2 مرتضی صداقت روزهای زوج 17:45-21:15 ترمیک حضوری 50 دنا (شعبۀ یک) R02 1402/03/17 1402/04/14 جزئیات
A1_Teil2 در حال بررسی جمعه ها 08:30-13:30 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبۀ دو) R05 1402/03/12 جزئیات
A1_Teil2 امیرمسعود انوری جمعه ها 14:00-19:30 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبه دو) R04 1402/03/12 جزئیات
A1_Teil1 عارفه براهیمی جمعه ها 08:30-13:30 ترمیک حضوری 40 دریا (شعبۀ دو) R07 1402/03/05 1402/04/23 جزئیات
Vorkurs در حال بررسی جمعه‌ ها 14:00-19:00 ترمیک حضوری 20 دریا (شعبۀ دو) R08 1402/03/05 1402/03/26 جزئیات
Vorkurs بیژن کیانی روزهای زوج 15:00-17:00 ترمیک حضوری 20 دریا (شعبه دو) R03 1402/02/25 1402/03/10 جزئیات
A1_Teil2 میثم قائدامینی جمعه ها 14:00-19:00 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبۀ دو) R01 1402/02/22 1402/04/16 جزئیات
A1_Teil1 محمدعلی شاهی روزهای زوج 14:00-17:15 ترمیک حضوری 40 دریا (شعبۀ دو) R01 1402/02/18 1402/03/10 جزئیات
A1_Teil3 امیرمسعود انوری روزهای فرد 18:00-21:30 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبۀ دو) R07 1402/02/17 1402/03/18 جزئیات
A1_Teil1 امیرمسعود انوری جمعه ها 08:30-13:30 ترمیک حضوری 40 دریا (شعبۀ دو) R01 1402/02/22 1402/04/09 جزئیات
A1_Teil3 در حال بررسی جمعه ها 08:30-13:30 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبه دو) R04 1402/02/08 1402/04/02 جزئیات
A1_Teil1 Online آرمان میرزاپور روزهای فرد 10:00-12:00 ترمیک آنلاین 40 آنلاین 1402/03/11 1402/04/15 جزئیات
A1_Teil3 Online افروز قربانی روزهای زوج 16:30-20:00 ترمیک آنلاین 40 آنلاین 1402/02/20 1402/03/10 جزئیات
A1_Teil1 Online آرمان میرزاپور روزهای فرد 14:00-16:00 ترمیک آنلاین 40 آنلاین 1402/02/05 1402/03/09 جزئیات
A1_intensiv در حال بررسی روزهای فرد 09:00-13:15 فوق فشرده حضوری 150 دنا (شعبۀ یک) R09 1402/01/15 جزئیات
A1_intensiv در حال بررسی روزهای زوج 17:00-21:15 فوق فشرده حضوری 150 دریا (شعبۀ دو) R07 1402/01/14 جزئیات
Vorkurs فرخ نواب اکبر # روزهای زوج 19:00-20:30 خصوصی 0 دنا (شعبۀ یک) R09 1402/03/01 1402/03/31 جزئیات
رزرو DSH حسام حیدری شنبه تا چهارشنبه 16:30-21:00 ویژه DSH حضوری 0 دنا (شعبۀ یک) R06 1402/03/27 1402/04/21 جزئیات
تعیین سطحA1/A2 هر روز به جز روزهای تعطیل 14:00-17:00یا با هماهنگی قبلی آزمون تعیین سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1402/01/14 1402/03/31 جزئیات
Nachprüfung A1/A2 با هماهنگی قبلی (تلفن 36214340) با هماهنگی آزمون‌های پایان سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1402/01/14 1402/03/31 جزئیات
A1_Zertifikat با هماهنگی قبلی (تلفن 36214340) با هماهنگی آزمون‌های پایان سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1402/01/14 1402/03/31 جزئیات

دوره های A2

در ادامۀ دورۀ A1 دورۀ A2 در 120 تا 150 ساعت آموزشی ارائه می‌شود.
نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان کل ساعات محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
A2_Teil1 شادی صهبا روزهای زوج 13:15-16:30 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبه دو) R04 1402/03/10 1402/04/10 جزئیات
A2_Teil1 میثم قائدامینی پنج شنبه، جمعه 08:00-13:00 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبۀ دو) R08 1402/02/22 1402/03/19 جزئیات
A2_Teil3 میثم قائدامینی روزهای زوج 15:15-18:30 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبۀ دو) R08 1402/02/18 1402/03/17 جزئیات
A2_Teil2 بهنام جانقربان روزهای فرد 15:30-19:45 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبۀ دو) R05 1402/02/12 جزئیات
A2_Teil2 بهنام جانقربان روزهای فرد 20:00-22:30 ترمیک حضوری 50 دریا (شعبۀ دو) R05 1402/01/24 جزئیات
A2_Teil1 Online پیام شیروانچی روزهای فرد 18:00-21:15 ترمیک آنلاین 40 آنلاین 1402/03/07 1402/03/30 جزئیات
A2_intensiv امیرمسعود انوری روزهای زوج 08:00-12:30 فوق فشرده حضوری 150 دنا (شعبۀ یک) R09 1402/03/08 جزئیات
A2_intensiv میثم قائدامینی روزهای فرد 13:00-17:15 فوق فشرده حضوری 150 دنا (شعبۀ یک) R02 1402/02/28 جزئیات
A2_intensiv امیرمسعود انوری روزهای زوج 16:30-21:00 فوق فشرده حضوری 150 دریا (شعبه دو) R04 1402/02/09 جزئیات
A2_Zertifikat با هماهنگی قبلی (تلفن 36214340) با هماهنگی آزمون‌های پایان سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1402/01/14 1402/03/31 جزئیات

دوره های B1

پس از پایان دورۀ A2، دورۀ B1 (سطح متوسط یک) در 120 تا 170 ساعت آموزشی ارائه می‌شود.
نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان کل ساعات محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
B1_Teil3 Online پیام شیروانچی جمعه ها 08:30-13:30 ترمیک آنلاین 40 آنلاین 1402/02/29 1402/04/09 جزئیات
B1_intensiv حسام حیدری روزهای زوج 09:00-13:30 فوق فشرده حضوری 162 دنا (شعبۀ یک) R06 1402/01/19 جزئیات
B1_intensiv بهنام جانقربان روزهای فرد 09:00-13:15 فوق فشرده حضوری 162 دنا (شعبۀ یک) R06 1401/11/30 جزئیات
B1_intensiv Online افروز قربانی روزهای زوج 08:30-13:00 فوق فشرده آنلاین 120 آنلاین 1402/03/22 جزئیات
B1_Vorbereitungskurs عارفه براهیمی # روزهای زوج 11:00-12:30 خصوصی 0 کانون دریا (شعبه دو) 1402/03/10 1402/03/31 جزئیات
تعیین سطح/C1/B2/B1 هر روز به جز روزهای تعطیل 14:00-17:00یا با هماهنگی قبلی آزمون تعیین سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1402/01/14 1402/03/31 جزئیات
Nachprüfung B1/B2/C1 با هماهنگی قبلی (تلفن 36214340) با هماهنگی آزمون‌های پایان سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1402/01/14 1402/03/31 جزئیات
B1_Zertifikat با هماهنگی قبلی (تلفن 36214340) با هماهنگی آزمون‌های پایان سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1402/01/14 1402/03/31 جزئیات

دوره های +B1

در ادامۀ دورۀ B1، دورۀ +B1 (سطح متوسط دو) در 160 تا 224 ساعت ارائه می‌شود.
نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان کل ساعات محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
B1+_Teil1 محمدعلی شاهی روزهای فرد 16:30-20:00 ترمیک حضوری 56 دریا (شعبه دو) R03 1402/02/24 1402/03/30 جزئیات
B1+_intensiv1 میثم قائدامینی روزهای زوج 18:45-22:30 فوق فشرده حضوری 112 دریا (شعبۀ دو) R08 1402/03/17 جزئیات
B1+_intensiv2 میثم قائدامینی روزهای فرد 17:45-22:00 فوق فشرده حضوری 112 دنا (شعبۀ یک) R02 1402/02/10 جزئیات
B1+_intensiv1 عارفه براهیمی روزهای زوج 16:00-20:30 فوق فشرده حضوری 112 دریا (شعبۀ دو) R05 1402/01/26 جزئیات

دوره های B2

پس از پایان دورۀ +B1، دورۀ B2 (سطح پیشرفته یک) در 160 تا 224 ساعت آموزشی ارائه می‌شود.
نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان کل ساعات محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
B2_Teil2 محمدعلی شاهی روزهای زوج 17:30-20:00 ترمیک حضوری 56 دریا (شعبۀ دو) R01 1402/02/04 جزئیات
B2_intensiv2 Online حسام حیدری روزهای فرد 09:00-13:30 فوق فشرده آنلاین 112 آنلاین 1402/02/24 جزئیات
B2_Zertifikat با هماهنگی قبلی (تلفن 36214340) با هماهنگی آزمون‌های پایان سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1402/01/14 1402/03/31 جزئیات

دوره های C1

در ادامۀ دورۀ B2، دورۀ C1 (سطح پیشرفته دو) در 160 تا 224 ساعت ارائه می‌شود.
نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان کل ساعات محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
DSH9 میثم قائدامینی شنبه تا چهارشنبه 08:00-12:30 ویژه DSH حضوری 100 دنا (شعبۀ یک) R02 1402/03/01 1402/03/28 جزئیات
DSH9 حسام حیدری شنبه تا چهارشنبه 16:30-21:00 ویژه DSH حضوری 100 دنا (شعبۀ یک) R06 1402/02/27 1402/03/27 جزئیات