همه دوره ها

دوره های A1

آموزش زبان آلمانی در کانون دنا از سطح مبتدی با دوره Vorkurs (مقدماتی) شروع میشود و سپس در سطح A1 ادامه می یابد. دوره Vorkurs در بیست ساعت و دوره A1 در حداقل 120 ساعت آموزشی ارائه میشود.
نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان کل ساعات محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
A1 - Teil2 نیما شمسی جمعه ها R02 08:30-13:30 ترمیک حضوری 40 کانون دنا (شعبه یک) 1401/05/21 1401/07/01 جزئیات
A1 - Teil2 بهنام جانقربان روزهای زوج R06 14:00-17:00 ترمیک حضوری 50 کانون دنا (شعبه یک) 1401/05/12 1401/06/14 جزئیات
A1_Teil3 نیما شمسی روزهای فرد R05 16:30-19:45 ترمیک حضوری 45 کانون دریا (شعبه دو) 1401/05/09 1401/06/06 جزئیات
A1_Teil3 بهنام جانقربان یکشنبه و سه شنبه R04 08:00-13:30 ترمیک حضوری 50 کانون دریا (شعبه دو) 1401/05/09 1401/06/08 جزئیات
Vorkurs بهنام جانقربان روزهای فرد R06 14:00-16:00 ترمیک حضوری 20 کانون دنا (شعبه یک) 1401/05/04 1401/05/22 جزئیات
Vorkurs بیژن کیانی روزهای زوج R02 16:00-19:15 ترمیک حضوری 20 کانون دنا (شعبه یک) 1401/05/22 1401/05/31 جزئیات
Vorkurs میثم قائدامینی روزهای زوج R08 13:15-14:45 ترمیک حضوری 20 کانون دریا (شعبه دو) 1401/05/03 جزئیات
A1 - Teil2 شهره بهرامی روزهای فرد R01 09:00-12:15 ترمیک حضوری 40 کانون دریا (شعبه دو) 1401/05/02 1401/05/27 جزئیات
A1 - Teil1 شهره بهرامی روزهای فرد R01 12:45-14:45 ترمیک حضوری 40 کانون دریا (شعبه دو) 1401/04/28 1401/06/01 جزئیات
A1 - Teil2 بهنام جانقربان پنجشنبه ها R04 08:00-13:30 ترمیک حضوری 43 کانون دریا (شعبه دو) 1401/05/06 1401/06/24 جزئیات
A1 - Teil1 بهنام جانقربان روزهای زوج R08 08:00-13:00 ترمیک حضوری 50 کانون دریا (شعبه دو) 1401/04/29 1401/05/19 جزئیات
A1 - Teil2 نیما شمسی روزهای زوج R02 19:30-22:00 ترمیک حضوری 40 کانون دنا (شعبه یک) 1401/04/22 1401/05/26 جزئیات
A1_Teil3 بهنام جانقربان روزهای فرد R06 16:30-20:00 ترمیک حضوری 50 کانون دنا (شعبه یک) 1401/04/21 1401/05/27 جزئیات
A1_Teil3 Online افروز قربانی روزهای زوج 16:00-19:30 ترمیک آنلاین 40 آنلاین 1401/05/08 1401/05/31 جزئیات
A1_Teil1 Online افروز قربانی روزهای زوج 09:30-13:00 ترمیک آنلاین 40 آنلاین 1401/04/29 1401/05/22 جزئیات
A1_Teil1 Online الهه آموزگار جمعه ها 09:00-13:15 ترمیک آنلاین 40 آنلاین 1401/05/14 1401/07/01 جزئیات
A1_Teil1 Online نونا کاظمی یکشنبه و سه شنبه 16:00-19:15 ترمیک آنلاین 40 آنلاین 1401/04/05 1401/05/04 جزئیات
A1_intensiv میثم قائدامینی روزهای زوج R08 18:45-22:30 فوق فشرده حضوری 140 کانون دریا (شعبه دو) 1401/05/05 1401/07/20 جزئیات
A1_intensiv بهنام جانقربان روزهای زوج R06 17:15-21:30 فوق فشرده حضوری 140 کانون دنا (شعبه یک) 1401/03/25 1401/05/31 جزئیات
تعیین سطحA1/A2 هر روز به جز روزهای تعطیل 14:00-17:00یا با هماهنگی قبلی آزمون تعیین سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1401/01/14 1401/06/31 جزئیات
آزمون جامع A1 باهماهنگی قبلی (تلفن 36214340) باهماهنگی آزمون های جامع پایان سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1401/01/14 1401/12/29 جزئیات

دوره های A2

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان کل ساعات محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
A2_Teil2 در حال بررسی روزهای فرد R08 16:15-19:30 ترمیک حضوری 40 کانون دریا (شعبه دو) 1401/05/23 1401/06/15 جزئیات
A2_Teil1 میثم قائدامینی روزهای زوج R0؟ 15:15-18:30 ترمیک حضوری 50 کانون دریا (شعبه دو) 1401/05/24 1401/06/21 جزئیات
A2_Teil3 شهره بهرامی روزهای فرد R01 18:45-20:45 ترمیک حضوری 40 کانون دریا (شعبه دو) 1401/04/28 1401/06/01 جزئیات
A2_Teil3 نونا کاظمی شنبه و چهارشنبه R07 18:30-21:45 ترمیک حضوری 40 کانون دنا (شعبه یک) 1401/04/22 1401/05/26 جزئیات
A2_Teil1 میثم قائدامینی جمعه ها R06 08:30-13:30 ترمیک حضوری 48 کانون دنا (شعبه یک) 1401/03/27 1401/05/14 جزئیات
A2_Teil3 Online پیام شیروانچی جمعه ها 08:30-13:30 ترمیک آنلاین 40 آنلاین 1401/05/28 1401/07/08 جزئیات
A2_Teil1 Online افروز قربانی یکشنبه و سه شنبه 16:15-19:30 ترمیک آنلاین 40 آنلاین 1401/05/18 1401/06/20 جزئیات
A2_Teil1 Online نونا کاظمی سه شنبه + جمعه صبح 18.30-21.45 ترمیک آنلاین 40 آنلاین 1401/04/07 جزئیات
A2_intensiv روزبه شیرزادی روزهای زوج R04 09:00-14:00 فوق فشرده حضوری 140 کانون دریا (شعبه دو) 1401/04/18 1401/06/14 جزئیات
A2_intensiv میثم قائدامینی روزهای فرد R06 08:00-12:30 فوق فشرده حضوری 150 کانون دنا (شعبه یک) 1401/04/05 1401/06/10 جزئیات
Sprechen A2/B1 میثم قائدامینی روزهای زوج R03 15:00-17:00 مکالمه حضوری 20 کانون دریا (شعبه دو) 1401/05/03 1401/05/22 جزئیات
Sprechen A2/B1 علی خادمی روزهای زوج 15:00-16:30 مکالمه آنلاین 20 آنلاین 1401/04/18 1401/05/08 جزئیات
آزمون جامع A2 با هماهنگی قبلی (تلفن 36214340) با هماهنگی آزمون های جامع پایان سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1401/01/14 1401/12/29 جزئیات

دوره های B1

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان کل ساعات محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
B1_Teil2 روزبه شیرزادی روزهای فرد R07 18:30-22:00 ترمیک حضوری 40 کانون دنا (شعبه یک) 1401/05/02 1401/05/27 جزئیات
B1_Teil2 Online میثم قائدامینی روزهای فرد 21:30-00:45 ترمیک آنلاین 56 آنلاین 1401/05/09 1401/06/10 جزئیات
B1_Teil1 Online میثم قائدامینی روزهای فرد 14:30-17:45 ترمیک آنلاین 56 آنلاین 1401/05/06 1401/06/08 جزئیات
B1_intensiv شهرام صالحی روزهای زوج R02 08:30-13:30 فوق فشرده حضوری 128 کانون دنا (شعبه یک) 1401/04/11 1401/05/31 جزئیات
Sprechen B1/B2 میثم قائدامینی روزهای زوج R03 17:00-18:45 مکالمه حضوری 20 کانون دریا (شعبه دو) 1401/05/03 1401/05/22 جزئیات
DSH 6 Online حسام حیدری روزهای فرد 08:30-13:45 ویژه DSH آنلاین 100 آنلاین 1401/05/11 1401/06/20 جزئیات
تعیین سطح/C1/B2/B1 هر روز به جز روزهای تعطیل 14:00-17:00یا با هماهنگی قبلی آزمون تعیین سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1401/05/20 1401/06/31 جزئیات
تعیین سطح/C1/B2/B1 هر روز به جز روزهای تعطیل 14:00-17:00یا با هماهنگی قبلی آزمون تعیین سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1401/01/14 1401/06/31 جزئیات
آزمون جامع B1 باهماهنگی قبلی (تلفن 36214340) باهماهنگی آزمون های جامع پایان سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1401/01/14 1401/12/29 جزئیات

دوره های +B1

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان کل ساعات محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
B1+_Teil1 محمدعلی شاهی روزهای زوج R05 16:45-20:00 ترمیک حضوری 40 کانون دنا (شعبه یک) 1401/05/24 1401/06/16 جزئیات
B1+_Teil2 روزبه شیرزادی روزهای فرد R02 15:00-18:15 ترمیک حضوری 56 کانون دنا (شعبه یک) 1401/05/18 1401/06/17 جزئیات
B1+_Teil3 میثم قائدامینی روزهای زوج R05 08:00-12:15 ترمیک حضوری 60 کانون دریا (شعبه دو) 1401/04/18 جزئیات
B1+_intensiv 1 روزبه شیرزادی روزهای زوج R04+ جمعه صبح R09 17:30-21:00 فوق فشرده حضوری 96 کانون دریا (شعبه دو) 1401/05/19 جزئیات
B1+_intensiv 1 روزبه شیرزادی روزهای فرد R07 09:30-14:00 فوق فشرده حضوری 96 کانون دنا (شعبه یک) 1401/04/21 1401/06/08 جزئیات
DSH6 حسام حیدری روزهای زوج R06 08:30-13:45 ویژه DSH حضوری 100 کانون دنا (شعبه یک) 1401/04/11 1401/05/22 جزئیات

دوره های B2

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان کل ساعات محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
B2_Teil1 Online پیام شیروانچی روزهای فرد 18:00-21:15 ترمیک آنلاین 40 آنلاین 1401/05/09 1401/06/01 جزئیات
B2_Teil3 Online میثم قائدامینی روزهای فرد 18:00-21:15 ترمیک آنلاین 56 آنلاین 1401/04/16 1401/05/20 جزئیات
B2-Vorbereitungskurs حسام حیدری روزهای زوج 20:30 - 17:00 اختصاصی آنلاین 48 آنلاین 1401/05/10 1401/06/07 جزئیات
آزمون جامع B2 باهماهنگی قبلی (تلفن 36214340) باهماهنگی آزمون های جامع پایان سطح 0 کانون دنا (شعبه یک) 1401/01/14 1401/12/29 جزئیات

دوره های C1

نام دوره مدرس روزهای برگزاری ساعات برگزاری دپارتمان کل ساعات محل برگزاری تاریخ شروع تاریخ پایان تشکیل دوره ظرفیت جزئیات و ثبت نام
C1_Teil3 محمدعلی شاهی روزهای فرد R05 20:00 - 16:30 ترمیک حضوری 40 کانون دنا (شعبه یک) 1401/05/23 1401/06/13 جزئیات
C1_Teil3 Online حسام حیدری یکشنبه و سه شنبه 18:30-20:30 ترمیک آنلاین 46 آنلاین 1401/03/10 1401/05/11 جزئیات
Werkstatt C1 حسام حیدری یکشنبه و سه شنبه 17:30-19:30 اختصاصی آنلاین 20 آنلاین 1401/05/23 1401/06/22 جزئیات