ثبت‌نام دوره‌های حضوری و غیرحضوری ویژۀ مکالمه در سطح A2/B1 آغاز شد!